Treballs Fi de Grau> Estudis de Comunicació

Fidels a uns colors. 30 anys de Front Reusenc (1988-2018)

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1826
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1826
 • Autors:

  Gomis Domènech, Joan
  Guerrero Pérez, Rut
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-01-23
  Resum: Enguany la penya d’animació Front Reusenc compleix 30 anys d’existència seguint el club d’hoquei sobre patins de la seva ciutat, el Reus Deportiu. Són molts anys per passar inadvertits. Anys de moltes vivències, de passió, d’amistat, de rivalitats, d’orgull, d’entrega i de sentiment pels colors roig-i-negre. Així arrenca un camí que ens portarà a descobrir en paral·lel les fites més importants de la penya, però també la història del seu equip. Victòries, derrotes, anècdotes, tot s’uneix per tal de fer pública la trajectòria d’aquest singular grup que encara continua admirant l’esport rei de Reus. És la premissa de Fidels a uns colors. 30 anys de Front Reusenc (1988-2018), un reportatge multimèdia que fa un seguiment de la penya, des de l’any de la seva fundació, el 1988, fins a l’actualitat, en el que podrem comprovar que l’essència dels seus membres encara perdura i la il·lusió continua intacta. Ens endinsem en la seva tasca, de vegades invisible i plena de fidelitat. Hem detectat que hi ha poc ressò de la penya per diversos factors, la poca difusió que ha fet la penya al llarg dels seus 30 anys i el poc interès dels mitjans de comunicació del territori pel Front Reusenc. És per aquest motiu que cerquem els seus orígens, com també els valors que han portat la penya a fer aquesta efemèride. Cobrim els seus viatges, de vegades amistosos, altres tensos. Incorporem diferents veus que han estat vinculades al llarg dels anys i moltes d’elles hi continuen. Rememorem situacions que arriben a tenir un toc d’humor, però també destaquem fets que van marcar un abans i un després. I demanem opinió del seu paper, haurà estat clau en molts dels èxits de l’hoquei reusenc? This year, the entertainment club Front Reusenc celebrates 30 years following the roller hockey club of its city, Reus Deportiu. These are many years to go unnoticed. Years of many experiences, of passion, friendship, of rivalries, of pride, of dedication and of feeling for red-and-black colours. The celebration is the starting point that will lead us discover the most important goals of the entertainment club, but also the history of its team. Victories, defeats, anecdotes, everything is put together in order to publicize the trajectory of this singular group that continues to admire the king of sports in Reus. It is the premise of Loyal to our colours. 30 years of Front Reusenc (1988-2018), a multimedia report that keeps track of the club, from the year of its foundation, in 1988, to the present, in which we can verify that the essence of its members and the illusion they share continues intact. We follow them during these years and review their task, sometimes invisible and full of fidelity. We have detected that there is little echo of the club because of several factors: the little dissemination that has made the club about their own activity during the last 30 years and the little interest of the media of the territory for the Front Reusenc. This is why we seek out the origins of the club, as well as the values that have led it to celebrate this event. We cover their trips, sometimes friendly, but also tense. We incorporate different voices that have been linked to the club over the years and those of the ones that continue being part of the Front Reusenc. We recall situations that have a touch of humour, but we also emphasize events that marked a before and after of the club. And we ask for the opinion of the role the club has played during these 30 years: ¿has it been key in many of the successes of the hockey made in Reus? Este año la peña de animación Front Reusenc cumple 30 años de existencia siguiendo el club de hockey sobre patines de su ciudad, el Reus Deportiu. Son muchos años para pasar inadvertidos. Años de muchas vivencias, de pasión, de amistad, de rivalidades, de orgullo, de entrega y de sentimiento por los colores rojo-y-negro. Así arranca un camino que nos llevará a descubrir en paralelo los hitos más importantes de la peña, pero también la historia de su equipo. Victorias, derrotas, anécdotas, todo se une para hacer pública la trayectoria de este singular grupo que aún continúa admirando el deporte rey de Reus. Es la premisa de Fieles a unos colores. 30 años de Front Reusenc (1988 a 2018), un reportaje multimedia que hace un seguimiento de la peña, desde el año de su fundación, en 1988, hasta la actualidad, en el que podremos comprobar que la esencia de sus miembros aún perdura y la ilusión sigue intacta. Nos adentramos en su tarea, a veces invisible y llena de fidelidad. Hemos detectado que hay poco eco de la peña por varios factores, la poca difusión que ha hecho la peña a lo largo de sus 30 años y el poco interés de los medios de comunicación del territorio por el Front Reusenc. Es por este motivo que buscamos sus orígenes, así como los valores que han llevado la peña a conseguir esta efeméride. Cubrimos sus viajes, a veces amistosos, otros tensos. Incorporamos diferentes voces que han estado vinculadas a la peña a lo largo de los años y muchas de ellas siguen. Rememoramos situaciones que llegan a tener un toque de humor, pero también destacamos hechos que marcaron un antes y un después. Y pedimos opinión sobre el papel de la peña, ¿habrá sido clave en muchos de los éxitos del hockey reusense?
  Matèria: Dades. Transmissió
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la informació i la comunicació
  Departament: Estudis de Comunicació
  Estudiant: Gomis Domènech, Joan; Guerrero Pérez, Rut
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Fidels a uns colors. 30 anys de Front Reusenc (1988-2018) Faithful to some colours. 30 years of Front Reusenc (1988-2018) Fieles a unos colores. 30 años de Front Reusenc (1988-2018)
  Data de la defensa del treball: 2018-07-09
  Paraules clau: Esport, hoquei, afició Sports, hockey, hobby Deporte, hockey, afición
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Fidels a uns colors. 30 anys de Front Reusenc (1988-2018)
  Director del projecte: Moragas Fernández, Carlota M.
  Ensenyament(s): Periodisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la informació i la comunicació
  Dades. Transmissió
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar