Treballs Fi de Grau> Estudis de Comunicació

Deixant volar l'educació

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1827
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1827
 • Autors:

  Regolf Cazorla, Roser
  Pagà Franch, Mireia
  Saavedra Comellas, Laia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-01-23
  Resum: L’educació és un dels pilars bàsics per entendre el món i tot allò que ens envolta. Des de fa uns anys, i cada cop més, les famílies es mostren preocupades pel tipus d’aprenentatge que adquiriran els seus descendents i busquen una alternativa a l’educació tradicional. Fruit d’aquesta necessitat els educadors també es mostren actius en la recerca de noves metodologies diferents de la que ells mateixos van rebre durant la seva etapa escolar. I és d’aquesta inquietud d’on neixen les escoles alternatives. Deixant volar l’educació és un reportatge documental sobre l’educació alternativa que pretén obrir una porta a totes aquelles metodologies i projectes alternatius, avui encara desconeguts, que treballen per a acompanyar als nens en el seu dia a dia. El reportatge mostra el dia a dia de quatre escoles, dos públiques i dos privades, de metodologies diferents, com són l’Amara Berri, l’educació lliure, la viva, l’activa o el treball per projectes. Per això la finalitat de Deixant volar l’educació és anar més enllà de l’ensenyament tradicional i donar un cop d’ull al sistema educatiu actual per intentar saber en quin punt de l’educació estem, i el més important: cap on anem. Education is one of the fundamental pillars to understand the world and everything that surrounds us. Since a few years ago, more and more, families are concerned about the type of education their children receive and they seek an alternative to the traditional option. As a result of this need, educators are also active in the search for new methodologies different from the ones they received during their school years. It is this concern that created and continues to create alternative schools. Deixant volar l'educació is a documentary report about alternative education that aims to open a door to all those alternative methodologies and projects, still unknown today, that work to accompany children in their day-to-day lives. The documentary shows four schools, two public and two private, of different methodologies such as Amara Berri, live education, active education or project work. Therefore, the purpose of Deixant volar l'educació is to go beyond traditional education and take a look at the current educational system, to try to reflect on where we are and what is most important: where we want to go. La educación es uno de los pilares fundamentales para entender el mundo y todo lo que nos rodea. Des de hace unos años, y cada vez más, las familias se muestran preocupadas por el tipo de educación que reciben sus hijos y buscan una alternativa a la opción tradicional. Fruto de esa necesidad, los educadores también se muestran activos en la búsqueda de nuevas metodologías diferentes a la que ellos mismos recibieron durante su etapa escolar. Y es esta inquietud la que creó y sigue creando las escuelas alternativas. Deixant volar l’educació es un reportaje documental sobre la educación alternativa que pretende abrir una puerta a todas aquellas metodologías y proyectos alternativos, hoy todavía desconocidos, que trabajan para acompañar a los niños en su día a día. El documental muestra cuatro escuelas, dos públicas y dos privadas, de metodologías diferentes, como la Amara Berri, la educación viva, la activa o el trabajo por proyectos. Por esto, la finalidad de Deixant volar l’educació es ir más allá de la educación tradicional y echar una ojeada al sistema educativo actual, para intentar reflexionar sobre en qué punto estamos i lo más importante: dónde queremos llegar.
  Matèria: Dades. Transmissió
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la informació i la comunicació
  Departament: Estudis de Comunicació
  Estudiant: Regolf Cazorla, Roser ; Pagà Franch, Mireia ; Saavedra Comellas, Laia
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Deixant volar l'educació Letting education fly Dejando volar la educación
  Data de la defensa del treball: 2018-06-21
  Paraules clau: educació, educació alternativa, sistema educatiu education, alternative education, education system educación, educación alternativa, sistema educativo
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Deixant volar l'educació
  Director del projecte: Moragas Fernández, Carlota Maria
  Ensenyament(s): Periodisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la informació i la comunicació
  Dades. Transmissió
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar