Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

RELACIÓ DE LA QUALITAT DEL SON I LES LESIONS MÚSCULO-TENDINOSES I LLIGAMENTOSES EN ESPORTISTES DE BÀSQUET I FUTBOL

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1920
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1920
 • Autors:

  Pérez Muñoz, Ester
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-02-05
  Resum: Sleeping it is a fundamental factor in order to have a good life quality; Meanwhile we sleep our body recovers physically and also psychologically. If we are talking about athletes, the sleep quality and quantity they get has an important role in their physical performance, in their mood and motivation and also in preventing injuries. With this study we have evaluated the connection between the sleep quality and the ligament and muscle-tendon injuries (such as fibril breaks, overloads, muscle cramps, tendinopathies and strains) on athletes aged between 12 and 25 years old that practice basketball and football. To execute this study, we have evaluated the sleep quality with Pittsburgh sleep quality index during the months of December, January and February, with a sample of 144 assistants. The criteria assessed were: total amount of sleep hours, objective and quantitative assessment (Pittsburgh test), subjective perception of sleep quality and injuries (number and types) during the evaluated period. The results were analyzed according the age, sex and category (infant- cadet- junior and youth- amateur). Dormir és un factor fonamental per tal de tenir una bona qualitat de vida, ja que mentre dormim, el nostre cos es repara tant físic com psíquicament. Si parlem d'esportistes, la quantitat i qualitat del son desenvolupa un paper important en el rendiment físic, la prevenció de lesions, l’estat d’ànim i la motivació. Mitjançant aquest estudi s’ha valorat la relació entre la qualitat de la son i les lesions músculo-tendinoses i lligamentoses (com els trencaments fibril·lars, les sobrecàrregues i rampes musculars, les tendinopaties i esquinços, entre d’altres...) en esportistes de 12 a 25 anys que practiquen bàsquet o futbol. Per portar-ho a terme, s’ha valorat la qualitat del son a través de l’índex de qualitat del son Pittsburgh durant els mesos de desembre gener i febrer, amb una mostra de 144 participants. Els paràmetres valorats són: hores totals de son, valoració objectiva i quantitativa (test Pittsburg), percepció subjectiva de la qualitat del son i lesions (número i tipus) durant el període estudiat. S’han valorat els resultats segons grups d’edat, gènere i categoria (infantil- cadet- junior i juvenil- amateur).
  Matèria: Son -- Ús terapèutic
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Pérez Muñoz, Ester
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DEL SUEÑO Y LAS LESIONES MÚSCULO-TENDINOSAS Y LIGAMENTOSAS EN DEPORTISTAS DE BÁSQUET Y FÚTBOL CONNECTION BETWEEN THE SLEEP QUALITY AND THE LIGAMENT AND MUSCLE-TENDON INJURIES ON ATHLETES THAT PRACTICE BASKET AND FOOTBALL
  Sèrie: Sèrie dels TFG de Fisioteràpia
  Data de la defensa del treball: 2018-06-21
  Paraules clau: CALIDAD DEL SUEÑO, LESIÓN DEPORTIVA, TEST PITTSBURGH SLEEP HYGIENE, ATHLECTIC INJURY, PITTSBURGH TEST QUALITAT DEL SON, LESIÓ ESPORTIVA, TEST PITTSBURGH
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: RELACIÓ DE LA QUALITAT DEL SON I LES LESIONS MÚSCULO-TENDINOSES I LLIGAMENTOSES EN ESPORTISTES DE BÀSQUET I FUTBOL
  Director del projecte: Miralles Rull, Iris
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Son -- Ús terapèutic
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar