Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Informe d'un cas clínic complex sobre el tractament de la simptomatologia d'un ictus isquèmic mitjançant la Facilitació Neuromuscular Propioceptiva (PNF)

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1924
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1924
 • Autors:

  Rehues Masip, Martí
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-02-06
  Resum: Introduction: Cerebrovascular accidents (CVA) or stroke are one of the main causes of mortality and morbidity in adults. The presence of spasticity, difficulty in balance, decreased muscle function, and the loss of functionality are the most common symptoms. The Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) is a therapeutic concept used to treat neurological disorders, traumatic and orthopaedic processes. Objectives: To reduce spasticity and increase the Muscular Balance (BM) in order to improve the safety and fluidity of the patient's gait. To increase the mobility of the Upper Right Extremity (URE), providing an increase of their functionality. Introducció: Els Accidents Vasculars Cerebrals (AVC) o ictus suposen una de les principals causes de mortalitat i morbiditat en adults. Un dels seus símptomes més freqüents són la presència d’espasticitat, dificultat en l’equilibri, disminució de la funció muscular, i la pèrdua de funcionalitat del pacient. La Facilitació Neuromuscular Propioceptiva (PNF) és un concepte terapèutic utilitzat per tractar desordres neurològics, processos traumàtics i ortopèdics. Objectius: Reduir l’espasticitat i augmentar el Balanç Muscular (BM) per tal de millorar la seguretat i fluïdesa en la marxa del pacient; i augmentar la mobilitat de l’Extremitat Superior Dreta (ESD), proporcionant un increment de la seva funcionalitat.
  Matèria: Exercici terapèutic
  Idioma: Català
  Codirector del treball: Aguilera Barea, Antonio
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Rehues Masip, Martí
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Informe de un caso clínico complejo sobre el tratamiento de la simptomatologia de un ictus isquemico mediante la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (PNF) Report of a complex clinical case on the treatment of the symptomatology of an ischemic stroke using Propioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)
  Sèrie: Sèrie dels TFG de Fisioteràpia
  Data de la defensa del treball: 2018-06-21
  Paraules clau: Ictus, exercicis de fortalecimiento muscular, cadencia de paso Stroke, muscle stretching exercises, gait Ictus, exercicis d'enfortiment muscular, manera de camianr
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Informe d'un cas clínic complex sobre el tractament de la simptomatologia d'un ictus isquèmic mitjançant la Facilitació Neuromuscular Propioceptiva (PNF)
  Director del projecte: Garcia Garcia, Pedro
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Exercici terapèutic
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar