Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Plan de empresa: creación de un hotel de 4 estrellas en Baqueira-Beret

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1927
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1927
 • Autors:

  Bellmont Rodríguez, Jesica
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-02-07
  Resum: El present projecte de final de grau de Turisme se centra en l'elaboració d'un pla d'empresa enfocat en la posada en marxa d'un hotel familiar anomenat Hotel Chalet Monte Bello de 4 estrelles especialitzat en activitats de descans amb un centre de Spa&Wellness a la localitat de Baqueira-Beret. La confecció del projecte engloba una revisió de la literatura que permeti entendre el context actual en què opera la indústria hotelera a través d'un estudi del macroentorn amb una anàlisi PESTEL i un estudi del microentorn amb una anàlisi DAFO. Pel que fa a la metodologia, el projecte està compost per un pla de màrqueting i un pla econòmic-financer on s'exposen una sèrie d'ítems per a la posada en marxa del negoci com, per exemple, la definició dels objectius i estratègies, la filosofia i marca de l'empresa, el pla d'inversió i els resultats econòmics dels primers cinc anys, entre d'altres. The present bachelor’s end project is based on the elaboration of a business plan focused in the creation of a family hotel called Hotel Chalet Monte Bello, a 4-star hotel specialized in activities of rest with a center of Spa & Wellness in the locality of Baqueira-Beret. The content of the project includes a review of the literature to understand the current context in which the hotel industry operates through a study of the macroenvironment with a PESTEL analysis and a study of the micro-environment with a SWOT analysis. Regarding the methodology, the project is composed of a marketing plan and an economic-financial plan in which a series of items are exposed for the start-up of the business, such as the definition of objectives and strategies, the philosophy and brand of the company, the investment plan and the economic results of the first five years, among others. El presente proyecto de fin de grado de Turismo se centra en la elaboración de un plan de empresa enfocado en la puesta en marcha de un hotel familiar llamado Hotel Chalet Monte Bello de 4 estrellas especializado en actividades de descanso con un centro de Spa&Wellness en la localidad de Baqueira-Beret. La confección del proyecto engloba una revisión de la literatura que permita entender el contexto actual en el que opera la industria hotelera a través de un estudio del macroentorno con un análisis PESTEL y un estudio del microentorno con un análisis DAFO. En cuanto a la metodología, el proyecto está compuesto por un plan de marketing y un plan económico-financiero donde se exponen una serie de ítems para la puesta en marcha del negocio como, por ejemplo, la definición de los objetivos y estrategias, la filosofía y marca de la empresa, el plan de inversión y los resultados económicos de los primeros cinco años, entre otros.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Bellmont Rodríguez, Jesica
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Pla d'empresa: creació d'un hotel de 4 estrelles en Baqueira-Beret Business plan: creation of a 4 star hotel in Baqueira-Beret Plan de empresa: creación de un hotel de 4 estrellas en Baqueira-Beret
  Data de la defensa del treball: 2018-06-04
  Paraules clau: Pla d'empresa, hosteleria, turisme Business plan, hostelry, tourism Plan de empresa, hostelería, turismo
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Plan de empresa: creación de un hotel de 4 estrellas en Baqueira-Beret
  Director del projecte: Ginieis Iribarren, Matías
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar