Treballs Fi de Grau> Geografia

El desarrollo del turismo en el contexto Gaming

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1935
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1935
 • Autors:

  Fernández Medina, Daniel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-02-07
  Resum: La fusió de la tecnologia y la informació van generar les denominades TIC, i aquestes han suposat ser de vital importància per el desenvolupament del turisme. Dit això, en aquest projecte es parla de les noves tendències turístiques més importants, recalcant en tot moment les que estan relacionades amb el context “Gamer”. Com per exemple la gamificació turística. També es trobarà la raó de perquè la tendència gaming és molt important al present, rebent la seva màxima atenció de quasi tots els sectors, això si, sempre gracies als dispositius mòbils, elements que promouen les noves formes de màrqueting: proximitat per la tecnologia beacon, experiencial y eWOM amb els influencers, etc… The mix between technology and information created the element known as ICT, and it has become really important for the tourism development. On this project, we will see the new technological trends in tourism, highlighting those related to the “Gamer” context. For example the touristic gamification. Also we will show how the gaming trend is really important right now, taking the attention from almost every economic sector. But this could have been only be possible thanks to Mobile phones, electronic devices that promotes new marketing forms: proximity with beacon Technology, experiential and eWOM with influencers, etc.. La fusión de la tecnología y la información generaron las denominadas TIC, y éstas han supuesto ser de vital importancia para el desarrollo del turismo. Desde este punto de vista, en el presente proyecto se habla de las tendencias tecnológicas turísticas más importante, destacando en todo momento aquellas relacionadas con el contexto “Gamer”. Como por ejemplo la gamificación turística. También se encontrará la razón de porque la tendencia gaming está en auge, recibiendo su máxima atención de casi todos los sectores, eso sí, siempre gracias a los dispositivos móviles, elementos que promueven nuevas formas de marketing: proximidad a partir de la tecnología beacon, experiencial y eWOM con los influencers, etc..
  Matèria: Turisme
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Geografia
  Estudiant: Fernández Medina, Daniel
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: El desenvolupament del turisme en el context Gaming Tourism development in the Gaming context El desarrollo del turismo en el contexto Gaming
  Data de la defensa del treball: 2018-06-07
  Paraules clau: Gaming, turisme, marketing Gaming, tourism, marketing Gaming, turismo, marketing
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El desarrollo del turismo en el contexto Gaming
  Director del projecte: Nel-lo Andreu, Marta Gemma
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar