Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Estudi i implementació del marketing d'afiliació

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1975
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1975
 • Autors:

  Ruiz Martínez, Laia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2018-02-27
  Resum: Avui dia, tres mil milions de persones es dediquen a utilitzar les seves xarxes socials una mitja de dues hores diàries. Aquest fet, és un gran avantatge i oportunitat per les empreses que utilitzen aquests medis per llançar publicitat dels seus productes i/o serveis, degut a que així poden crear una necessitat a l’usuari que està constantment connectat al Social Media. En aquest treball, he volgut aprofitar l’ús intensiu dels usuaris dins d’aquestes plataformes per dur a terme la implementació d’un model de negoci basat en el Marketing d’Afiliació. El qual el podem definir com un model de marketing on els afiliats són els agents que s’encarreguen de promocionar els productes i/o serveis d’una empresa. Aquesta promoció es pot fer a través de diferents webs, canals, programes d’afiliació, entre d’altres, amb la finalitat d’arribar a un públic per així, aconseguir una venda, la qual es tradueix en una comissió pels afiliats. En aquest Treball de Fi de Grau, es realitza aquest paper d’afiliat, per la qual cosa, s’ha fet una tria entre diferents canals on-line, serveis per captar tràfic i plataformes d’afiliats, per tal de constituir un negoci el més eficient i eficaç possible. Nowadays, three billion people use Social Media two hours per day on average. This is a great advantage and opportunity for businesses that use this media to launch advertisements campaigns about their products and/or services, as they can create a need for a user who is constantly on Social Media. I aimed to take advantage the users’ intensive usage of the aforementioned platforms to carry out an implementation of a business model based on Affiliate Marketing. Which can be defined as a marketing model where its affiliates are the agents who promote services and/or products of a given company. This promotion can be done through different webs, channels, affiliate programs, among others, in order to reach a public, complete a sale, which in turn, becomes a commission for the affiliate. In this project, I played the affiliate role, this involved choosing between different online channels, services to capture traffic and affiliate platforms, to create a business as efficient and effective as possible. Hoy en día, tres mil millones de personas se dedican a utilizar sus redes sociales una media de dos horas diarias. Este hecho, es una gran ventaja y oportunidad para las empresas que utilizan estos medios para lanzar publicidad de sus productos y/o servicios, debido a que así pueden crear una necesidad para el usuario que está constantemente conectado al Social Media. En este trabajo, he querido aprovechar el uso intensivo de los usuarios dentro de estas plataformas para llevar a cabo la implementación de un modelo de negocio basado en el Marketing de Afiliación. El cual podemos definir como un modelo de marketing donde los afiliados son los agentes que se encargan de promocionar los productos y/o servicios de una empresa. Esta promoción se puede hacer a través de diferentes webs, canales, programas de afiliación, entre otros, con la finalidad de llegar a un público para así, conseguir una venta, la cual se traduce en una comisión para los afiliados. En este Trabajo de Fin de Grao, se realiza este papel de afiliado, por la cual cosa, se ha hecho una selección entre diferentes canales online, servicios para captar tráfico y plataformas de afiliados, para constituir un negocio lo más eficiente y eficaz posible. No consta
  Matèria: Màrqueting
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Ruiz Martínez, Laia
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Estudi i implementació del marketing d'afiliació Study and implementation of affiliate marketing Estudio e implementación del marketing de afiliación No consta
  Data de la defensa del treball: 2018-09-13
  Paraules clau: Marketing d'Afiliació, Facebook Ads, blog Affiliate Marketing, Facebook Ads, blog Marketing de Afiliación, Facebook Ads, blog
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Estudi i implementació del marketing d'afiliació
  Director del projecte: Gené Albesa, Jaume
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Màrqueting
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar