Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Creación de un hotel de cinco estrellas a partir de un edificio histórico

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1981
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1981
 • Autors:

  Novillo Barba, Meritxell
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-03-05
  Resum: Aquest projecte va sorgir després de diversos anys observant un edifici històric, amb gran potencial econòmic, com es l’estació internacional de Canfranc. Aquest edifici per si sol atrau a una gran quantitat de turistes i visitants, i està ubicat a la Vall d’Aragó. Per aquest motiu, amb el pla d’empresa que es presenta a continuació es pretén rehabilitar un edifici històric i revalorar-lo, ja que es de gran importància pel municipi. Al llarg del projecte, es defineixen les estratègies a seguir, el segment al qual ens dirigirem, en aquest cas a un públic família, i altres claus per poder tenir èxit amb el nostre negoci. Per poder prendre aquestes decisions s’ha realitzat un anàlisi DAFO, Porter i s’ha estudiat tant l’entorn socioeconòmic com a la competència. Per finalitzar el projecte s’ha estudiat la viabilitat d’aquest, essent molt favorable, mitjançant estimacions de despeses i beneficis que es preveuen. En aquest punt, també es definiran el preu al que es vendran els diferents serveis que ofereix l’hotel, el personal que necessitem, entre altres factors de gran rellevància pel projecte. This project has emerged from many years observing the international station of Canfranc, an abandoned historical building with great economical potential. This building attracts a great quantity of tourists and visitors, and it is located in the Aragon Valley. Therefore, the following business plan pretends to renovate and revalue this historical building, since it has a great importance for the local community. Throughout the project, the strategy will be defined, together with the destined market segment, in this case, a family target, and other key factors to make our business succeed. In order to make all the decisions a SWOT and Porter analysis have been done, the environment has also been studied, including social and economical factors and the competition. To complete this project, the viability has been taken into account, which is very favourable, by estimating possible costs and benefits. From here, the price of each service that the hotel has to offer will also be determined, the required staff and other important issues inside the project. Este proyecto ha surgido tras varios años observando un edificio histórico abandonado y con gran potencial económico, como es la estación internacional de Canfranc. Este edificio atrae a una gran cantidad de turistas y visitantes, y se encuentra ubicado en el Valle de Aragón. Por ello, con el plan de empresa que se presenta a continuación se pretende rehabilitar un edificio histórico y revalorarlo, ya que tiene una gran importancia para el municipio. A lo largo del proyecto, se definen las estrategias a seguir, el segmento al cual nos vamos a dirigir, en este caso a un público familiar, y otras claves para poder tener éxito con nuestro negocio. Para poder llegar a tomar estas decisiones se ha realizado un análisis DAFO, Porter y se ha estudiado tanto el entorno socio-económico, como a la competencia. Para completar el proyecto se ha estudiado la viabilidad del proyecto, siendo esta muy favorable, mediante estimaciones de gastos y beneficios que se prevén. En este punto, también se definirá el precio al que se venderán los distintos servicios que ofrece el hotel, el personal que necesitamos, entre otros factores de gran relevancia para el proyecto
  Matèria: Turisme
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Novillo Barba, Meritxell
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Creació d'un hotel de cinc estrelles a partir d'un edifici històric Creation of a five-star hotel from an historical building Creación de un hotel de cinco estrellas a partir de un edificio histórico
  Data de la defensa del treball: 2018-09-03
  Paraules clau: Hotel, Pirineu Aragonès, històric Hotel, Aragonese Ppyrenees, historical Hotel, Pirineo Aragonés, histórico
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Creación de un hotel de cinco estrellas a partir de un edificio histórico
  Director del projecte: Andreu Corbaton, Jordi
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar