Treballs Fi de Grau> Economia

Mollusk Surf: un cercador per pernoctar en furgoneta i fer surf.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1990
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1990
 • Autors:

  Vilà Aguilar, Oriol
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-03-05
  Resum: Mollusk Surf és el resultat final d’aquest projecte, un cercador capaç d’oferir espais geo-localitzats en un mapa virtual. Per crear aquesta eina, s’ha elaborat una oferta d’espais per pernoctar amb furgoneta a prop d’un espai on es practica el surf. Per tant, s’ofereixen dos tipus d’indrets al cercador: l’espai de pernoctació i l’spot de surf. El cercador pot oferir al usuari la següent informació: coordenades del espai on dormir, coordenades de l’spot, gratuïtat del espai, serveis que ofereix l’espai (com WC, dutxes o aigua potable), descripcions dels espais, municipi i comunitat (o regió) pertinents als espais, nombre d’spots registrats en la comunitat (o regió), distància entre l’spot i l’espai, imatges dels spots, imatges dels espais, escoles de surf i, finalment, les previsions en termes de condicions per practicar el surf a l’spot. El treball a analitzat la demanda i l’oferta dels espais registrats, a part s’ha creat un logotip i un compte per la seva divulgació en xarxes socials. Mollusk Surf is the final result of this project, a search engine capable of offering geo-localized spaces in a virtual map. To create this tool, an offer of spaces for overnight with a van has been created near a space where surfing is practiced. Therefore, two types of places are offered in the search engine: the overnight stay and the surf spot. The searcher can offer the user the following information: coordinates of the space where to sleep, spot coordinates, free space, services offered by space (such as WC, showers or drinking water), descriptions of the spaces, municipality and community ( or region) relevant to the spaces, number of spots registered in the community (or region), distance between spot and space, spots images, space images, surf schools and, finally, forecasts in terms of conditions to practice surfing on the spot. The project analyzed the demand and supply of registered spaces, apart from creating a logo and an account for its dissemination in social networks. Mollusk Surf es el resultado final de este proyecto, un buscador capaz de ofrecer espacios geo-localizados en un mapa virtual. Para crear esta herramienta, se ha elaborado una oferta de espacios para pernoctar con furgoneta cerca de un espacio donde se practica el surf. Por lo tanto, se ofrecen dos tipos de lugares en el buscador: el espacio de pernoctación y el spot de surf. El buscador puede ofrecer al usuario la siguiente información: coordenadas del espacio donde dormir, coordenadas del spot, gratuidad del espacio, servicios que ofrece el espacio (como WC, duchas o agua potable), descripciones de los espacios, municipio y comunidad ( o región) pertinentes a los espacios, número de spots registrados en la comunidad (o región), distancia entre el spot y el espacio, imágenes de los spots, imágenes de los espacios, escuelas de surf y, finalmente, las previsiones en términos de condiciones para practicar el surf en el spot. El trabajo a analizado la demanda y la oferta de los espacios registrados, aparte se ha creado un logotipo y una cuenta para su divulgación en redes sociales.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Economia
  Estudiant: Vilà Aguilar, Oriol
  Curs acadèmic: 2017-2018
  Títol en diferents idiomes: Mollusk Surf: un cercador per pernoctar en furgoneta i fer surf. Mollusk Surf: a search engine to spend the night in a van and surfing. Mollusk Surf: un buscador para pernoctar en furgoneta y hacer surf.
  Data de la defensa del treball: 2018-01-25
  Paraules clau: furgoneta, surf, cercador van, surf, search engine furgoneta, surf, buscador
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Mollusk Surf: un cercador per pernoctar en furgoneta i fer surf.
  Director del projecte: Flores Fillol, Ricardo
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar