Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

El Màrqueting Sensorial i la influència dels 5 sentits

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2018
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2018
 • Autors:

  Blanch Pérez, Irene
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-07-04
  Resum: L’objectiu principal d’aquest treball és investigar sobre què és el màrqueting sensorial, així com la seva procedència, els mètodes i les tècniques utilitzades dins d’aquest camp. Aquest projecte està format per dues parts clarament diferenciades: el marc teòric i la part pràctica. Primerament, el marc teòric pretén fer un recull d’informació a partir d’articles científics i llibres publicats per experts sobre el màrqueting, i en concret, el màrqueting dels sentits. Tal i com es veurà, el màrqueting sensorial és una variant del màrqueting d’experiència, que el que busca és transmetre informació del producte o la marca a través dels cinc sentits humans. Amb l’ajuda d’aquesta informació, el consumidor crea una relació afectiva en torn a un producte, facilitant així que, al moment de compra, el comprador respongui de forma emocional, en lloc de racional. Després de tota aquesta recerca prèvia, a la part pràctica es desenvoluparà la formulació i disseny d’un experiment exploratori. Aquest té l’objectiu de fer les primeres aproximacions a l’execució de les tècniques del màrqueting sensorial i resoldre unes hipòtesis marcades. Aquest experiment exploratori es realitzarà a 24 persones dividides en 3 grups d’edats diferents: grup 1 (20-39 anys), grup 2 (40-59 anys) i grup 3 (més de 60 anys). S’ha considerat aquests tres grups, ja que en alguna de les proves que passaran els participants, la variable de l’edat és important per determinar els resultats. Els subjectes hauran de passar una fase per cadascun dels sentits per tal d’avaluar la influència d’aquests sobre els participants. La primera d’elles, la vista, comprovarà l’efecte de la semàntica dels colors. Després, la fase de l’oïda avaluarà l’efecte de la música, la del tacte la importància de tocar un producte abans de comprar-lo, i finalment, la fase del gust valorarà la percepció del sabor d’un producte després de la seva visualització. L’objectiu principal d’aquest treball és investigar sobre què és el màrqueting sensorial, així com la seva procedència, els mètodes i les tècniques utilitzades dins d’aquest camp. Aquest projecte està format per dues parts clarament diferenciades: el marc teòric i la part pràctica. Primerament, el marc teòric pretén fer un recull d’informació a partir d’articles científics i llibres publicats per experts sobre el màrqueting, i en concret, el màrqueting dels sentits. Tal i com es veurà, el màrqueting sensorial és una variant del màrqueting d’experiència, que el que busca és transmetre informació del producte o la marca a través dels cinc sentits humans. Amb l’ajuda d’aquesta informació, el consumidor crea una relació afectiva en torn a un producte, facilitant així que, al moment de compra, el comprador respongui de forma emocional, en lloc de racional. Després de tota aquesta recerca prèvia, a la part pràctica es desenvoluparà la formulació i disseny d’un experiment exploratori. Aquest té l’objectiu de fer les primeres aproximacions a l’execució de les tècniques del màrqueting sensorial i resoldre unes hipòtesis marcades. Aquest experiment exploratori es realitzarà a 24 persones dividides en 3 grups d’edats diferents: grup 1 (20-39 anys), grup 2 (40-59 anys) i grup 3 (més de 60 anys). S’ha considerat aquests tres grups, ja que en alguna de les proves que passaran els participants, la variable de l’edat és important per determinar els resultats. Els subjectes hauran de passar una fase per cadascun dels sentits per tal d’avaluar la influència d’aquests sobre els participants. La primera d’elles, la vista, comprovarà l’efecte de la semàntica dels colors. Després, la fase de l’oïda avaluarà l’efecte de la música, la del tacte la importància de tocar un producte abans de comprar-lo, i finalment, la fase del gust valorarà la percepció del sabor d’un producte després de la seva visualització. L’objectiu principal d’aquest treball és investigar sobre què és el màrqueting sensorial, així com la seva procedència, els mètodes i les tècniques utilitzades dins d’aquest camp. Aquest projecte està format per dues parts clarament diferenciades: el marc teòric i la part pràctica. Primerament, el marc teòric pretén fer un recull d’informació a partir d’articles científics i llibres publicats per experts sobre el màrqueting, i en concret, el màrqueting dels sentits. Tal i com es veurà, el màrqueting sensorial és una variant del màrqueting d’experiència, que el que busca és transmetre informació del producte o la marca a través dels cinc sentits humans. Amb l’ajuda d’aquesta informació, el consumidor crea una relació afectiva en torn a un producte, facilitant així que, al moment de compra, el comprador respongui de forma emocional, en lloc de racional. Després de tota aquesta recerca prèvia, a la part pràctica es desenvoluparà la formulació i disseny d’un experiment exploratori. Aquest té l’objectiu de fer les primeres aproximacions a l’execució de les tècniques del màrqueting sensorial i resoldre unes hipòtesis marcades. Aquest experiment exploratori es realitzarà a 24 persones dividides en 3 grups d’edats diferents: grup 1 (20-39 anys), grup 2 (40-59 anys) i grup 3 (més de 60 anys). S’ha considerat aquests tres grups, ja que en alguna de les proves que passaran els participants, la variable de l’edat és important per determinar els resultats. Els subjectes hauran de passar una fase per cadascun dels sentits per tal d’avaluar la influència d’aquests sobre els participants. La primera d’elles, la vista, comprovarà l’efecte de la semàntica dels colors. Després, la fase de l’oïda avaluarà l’efecte de la música, la del tacte la importància de tocar un producte abans de comprar-lo, i finalment, la fase del gust valorarà la percepció del sabor d’un producte després de la seva visualització. No consta
  Matèria: Màrqueting
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Blanch Pérez, Irene
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: El Màrqueting Sensorial i la influència dels 5 sentits Sensorial Marketing and the influence of the 5 senses El Marketing Sensorial y la influencia de los 5 sentidos No consta
  Data de la defensa del treball: 2019-06-26
  Paraules clau: El Màrqueting Sensorial i la influència dels 5 sentits Marketing, marketing sensorial, exploratory experiment Marketing, marketing sensorial, experimento exploratorio No consta
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El Màrqueting Sensorial i la influència dels 5 sentits
  Director del projecte: Gené Albesa, Jaume
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Màrqueting
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar