Treballs Fi de Grau> Economia

Temporal analysis of asymmetric volatility in cryptocurrencies

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2029
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2029
 • Autors:

  Merediz Solà, Ignasi
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-07-09
  Resum: En aquest treball s’ha fet un anàlisi temporal per observar la relació entre la ineficiència causada pels inversors no informats i la volatilitat asimètrica en el mercat de les criptomonedes. Aquest estudi s’ha fet aplicant el model TGARCH amb un anàlisi de finestres consecutives. Aquest treball conclou que la ineficiència i la volatilitat asimètrica apareixen en les criptomonedes estudiades. Aquesta asimetria en la volatilitat fa que els shocks positius generin més volatilitat que els shocks negatius, que és l’efecte contrari que es troba als mercats financers tradicionals, excepte per l’or. Però, aquests factors no són constants durant tot el període. En les dues criptomonedes més grans no s’ha trobat cap dels dos efectes, confirmant que l’elevada capitalització de mercat i la liquiditat milloren l’eficiència i no es genera asimetria en la volatilitat. A les altres criptomonedes, s'ha trobat relació entre la ineficiència i volatilitat asimètrica. Aquesta relació és causada per l’efecte de la por a perdre l’oportunitat dels inversors no informats, i apareix en un període diferent en funció de la criptomoneda. In this paper a temporal analysis has been carried out to observe the relationship between the inefficiency caused by the uninformed investors and the asymmetric volatility in the cryptocurrency market. This analysis is done applying the TGARCH model with a rolling windows approach. This work concludes that asymmetric volatility and inefficiency appear in the cryptocurrencies studied. This asymmetry in the volatility makes positive shocks to generate more volatility than negative ones, which is the opposite effect found in traditional financial markets, except for gold. Nevertheless, these factors are not constant throughout the period. In the two major cryptocurrencies neither of the two effects is found, confirming that the higher market capitalization and liquidity improve efficiency and no asymmetry in the volatility is generated. In the other cryptocurrencies, the relationship between inefficiency and asymmetric volatility is found. This relationship could be caused by the Fear of Missing Out (FOMO) effect of uninformed investors and it appears in a different period depending on the cryptocurrency En este trabajo se ha llevado a cabo un análisis temporal para observar la relación en la ineficiencia causada por los inversores no informados y la volatilidad asimétrica en el mercado de las criptomonedas. Este estudio se ha hecho aplicando el modelo TGARCH con un análisis de ventanas consecutivas. Este trabajo concluye que la ineficiencia y la volatilidad asimétrica aparecen en las criptomonedas estudiadas. Esta asimetría en la volatilidad hace que los shocks positivos generen más volatilidad que los shocks negativos, que es el efecto contrario que se encuentra en los mercados financieros tradicionales, excepto para el oro. Pero, estos factores no son constantes durante todo el período. En las dos criptomonedas más grandes no se ha encontrado ninguno de los dos efectos, confirmando que la elevada capitalización de mercado y la liquidez mejoran la eficiencia y no se genera asimetría en la volatilidad. En las otras criptomonedas se ha encontrado relación entre la ineficiencia y la volatilidad asimétrica. Esta relación parece estar causada por el efecto del miedo a perder la oportunidad de los inversores no informados, y aparece en diferentes períodos dependiendo de la criptomoneda. No consta
  Matèria: Moneda electrònica
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Merediz Solà, Ignasi
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Anàlisi temporal de la volatilitat asimètrica en les criptomonedes Temporal analysis of asymmetric volatility in cryptocurrencies Análisis temporal de la volatilidad asimétrica en las criptomonedas No consta
  Data de la defensa del treball: 2019-06-25
  Paraules clau: Criptomonedes, TGARCH, Volatilitat asimètrica Cryptocurrencies, TGARCH, Asymmetric volatility Criptomonedas, TGARCH, Volatilidad asimétrica
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Temporal analysis of asymmetric volatility in cryptocurrencies
  Director del projecte: Martínez Ibáñez, Óscar
  Ensenyament(s): Economia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Moneda electrònica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar