Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Menor desamparat: la sortida del CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa).

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:206
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG206
 • Autors:

  Sánchez Alonso, Laila
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-09-06
  Resum: Mitjançant el desenvolupament del text, tenim com a objectiu difondre dels resultats de la investigació on l'objecte d'estudi és conèixer quina és la realitat ja sigui social, personal, institucional i familiar de la situació en què es troba la persona un cop realitzada la sortida del CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa) en arribar a la majoria d'edat i deixa d'estar protegit per l'administració. La investigació es desenvolupa mitjançant dues línies d'anàlisi: una, en la qual es mostra mitjançant l'anàlisi documental i la recollida de dades, quins són els serveis i problemàtiques de l'objecte d'estudi anteriorment citat, i una segona, on es mostren els resultats etnogràfics de les problemàtiques des del punt de vista dels informants. Through the development of the text, we have aimed to disseminate from the results of the investigation whose object of study is to know what is the reality whether social, personal, institutional and family situation in which the person lives once the departure from CRAE (Residential Centre of Educational Action) to reach the majority age and no longer protected by the administration. Research is carried out by two lines of analysis: one, in which is shown by documentary analysis and the collection of data, which are the services and problematic of the object of study previously cited, and a second, showing the ethnographic results of the problems from the point of view of the informants. Mediante el desarrollo del texto, tenemos como objetivo difundir los resultados de la investigación cuyo objeto de estudio es conocer cuál es la realidad ya sea social, personal, institucional y familiar de la situación en la que se encuentra la persona una vez realizada la salida del CRAE (Centro Residencial de Acción Educativa) al alcanzar la mayoría de edad y deja de estar protegido por la administración. La investigación se desarrolla mediante dos líneas de análisis: una, en la que se muestra mediante el análisis documental y la recogida de datos, duales son los servicios y problemáticas del objeto de estudio anteriomente citado, y una segunda, donde se muestran los resultados etnográficos de las problemáticas desde el punto de vista de los informantes.
  Matèria: Infants-Assistència institucional
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Sánchez Alonso, Laila
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Menor desamparat: la sortida del CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa). Helpless child: the departure from CRAE (Residential Centre of Educational Action) Menor desamparado: la salida del CRAE (Centro Residencial de Acción Educativa).
  Data de la defensa del treball: 2014-05-26
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Menor desamparat, sortida institucional, CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa) Helpless child, institutional solution, CRAE (Residential Centre of Educational Action) Menor desamparado, salida institucional, CRAE (Centro Residencial de Acción Educativa)
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Menor desamparat: la sortida del CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa).
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Infants-Assistència institucional
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar