Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Trayectoria vital drogodependiente, estigma e identidad deteriorada

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:209
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG209
 • Autors:

  Anguís Sánchez Beatriz
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-09-06
  Resum: Al llarg del present article, podrem endinsar-nos en la vida de Juan que gràcies a l'entrevista realitzada i mitjançant l'acompanyament en el seu procés vital i de desintoxicació, ens permet imaginar la crua realitat en la qual es va veure immers durant disset anys. Aquells disset anys fatídics i en els quals en moltes ocasions dansava a contra corrent i en fugida de la mort. L'exclusió social i familiar, la pobresa arrelada, soferta i influent, l'estigma com a forma de vida des de la infantesa, la realitat distorsionada i la identitat deteriorada per l'amistat depenent de les drogues va ser el que li va portar a pertànyer a aquesta infernal situació, així descrita per ell. Along the present article, we will be able to enter Juan's life that thanks to the realized interview and by means of the accompaniment in his vital process and of detoxification, allows us to imagine the raw reality in which one saw immersed for seventeen years. Those seventeen fatidical years and in that in many occasions he was dancing to cross-current and in flight of the death. The social and familiar exclusion, the deep-rooted, long-suffering and influential poverty, the stigma like form of life from the childhood, the distorted reality and the identity spoilt by the friendship dependent on the drugs was what led him to concerning to this infernal situation, this way described by he. A lo largo del presente artículo, podremos adentrarnos en la vida de Juan que gracias a la entrevista realizada y mediante el acompañamiento en su proceso vital y de desintoxicación, nos permite imaginar la cruda realidad en la que se vio inmerso durante diecisiete años. Aquellos diecisiete años fatídicos y en los que en muchas ocasiones danzaba a contracorriente y en huida de la muerte. La exclusión social y familiar, la pobreza arraigada, sufrida e influyente, el estigma como forma de vida desde la niñez, la realidad distorsionada y la identidad deteriorada por la amistad dependiente de las drogas fue lo que le llevó a pertenecer a esa infernal situación, así descrita por él.
  Matèria: Drogoaddictes
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Anguís Sánchez Beatriz
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Trajectòria vital drogodepenent, estigma i identitat deteriorada Vital drugdependent path, stigma and damaged identity Trayectoria vital drogodependiente, estigma e identidad deteriorada
  Data de la defensa del treball: 2014-05-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: pobresa, estigma/exclusió, identitat deteriorada poverty, stigma/exclusion, damaged identity Pobreza, estigma/exclusión, identidad deteriorada
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Trayectoria vital drogodependiente, estigma e identidad deteriorada
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Drogoaddictes
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar