Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Immunodetecció de IL-6 i TNF- segregades en múscul esquelètic elèctricament estimulat mitjançant elèctrodes serigrafiats d'or per a muscle-on-a-chip

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2138
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2138
 • Autors:

  Balaguer Trias, Jordina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-10-01
  Resum: Nowadays, in vivo animal models and in vitro cell models are the basis for the discovery of new drugs and essential for the conduct of clinical trials. These, however, entail ethical problems such as experimentation with animals and difficulties in extrapolating the results to human conditions because of the differences between species. Instead, the combination of the modified tissues with biosensors, in organ-on-a-chip devices, allows to detect the cellular response to external stimuli mimicking the real environment of the tissue in vivo. The aim of this project has been the development of an electrochemical biosensor for the detection of interleukin-6 (IL-6) and of the tumor necrosis factor alpha (TNF-α) secreted in skeletal muscle by gold-screened electrodes with the idea of using them in the muscle-on-a-chip type device. Keywords: organ-on-a-chip, biosensors, IL-6, TNF-, SPGE, skeletal muscle Avui en dia, els models animals in vivo i els models cel·lulars in vitro són la base del descobriment de nous fàrmacs i imprescindibles per a la realització d’assajos clínics. Aquests però comporten problemes ètics com l’experimentació amb animals i dificultats a l’hora d’extrapolar els resultats a condicions humanes degut a les diferencies entre les espècies. En canvi, la combinació dels teixits modificats amb biosensors, en dispositius tipus organ-on-a-chip, permet detectar la resposta cel·lular a estímuls externs mimetitzant l’entorn real del teixit in vivo. L’objectiu d’aquest projecte ha estat el desenvolupament d’un biosensor electroquímic per la detecció d’interleuquina-6 (IL-6) i del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-) segregats en múscul esquelètic mitjançant elèctrodes serigrafiats d’or amb la finalitat de que siguin utilitzats en el dispositiu tipus muscle-on-a-chip. Paraules clau: organ-on-a-chip, biosensors, IL-6, TNF-, SPGE, múscul esquelètic
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Balaguer Trias, Jordina
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Immunodetección de IL-6 y TNF- segregadas en músculo esquelético eléctricamente estimulado mediante electrodos serigrafiados de oro para muscle-on-a-chip Immunodetection of IL-6 and TNF- secreted in skeletal muscle electrically stimulated by gold screen-printed electrodes for muscle-on-a-chip Immunodetecció de IL-6 i TNF- segregades en múscul esquelètic elèctricament estimulat mitjançant elèctrodes serigrafiats d'or per a muscle-on-a-chip
  Data de la defensa del treball: 2019-01-18
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: muscle-on-a-chip, biosensor, citocinas muscle-on-a-chip, biosensor, cytokines muscle-on-a-chip, biosensor, citocines
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Immunodetecció de IL-6 i TNF- segregades en múscul esquelètic elèctricament estimulat mitjançant elèctrodes serigrafiats d'or per a muscle-on-a-chip
  Director del projecte: Masip Vernis, Lluis
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar