Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

PTSDDB: compilació de metadades de biomarcadors putatius relacionats amb el PTSD

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2197
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2197
 • Autors:

  Marín Llaó, Josep
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-10-07
  Resum: Se aborda el reto de integrar y consensuar el descubrimiento de conocimiento en torno al trastorno de estrés postraumático, recopilando las evidencias experimentales recogidas en la literatura, con un enfoque particular en los biomarcadores putativos de la enfermedad. Con esta finalidad, se ha modelado y populado una base de datos integrativa que organiza el contenido de las evidencias y los metadatos y se ha desarrollado un aplicativo web ofreciendo al investigador una herramienta usable y accesible. Finalmente, se establece un análisis del consenso en torno a la dirección del cambio relativo de los biomarcadores por efecto de la patología. This project approaches the challenge of integrate and establish consensus on the knowledge discovery of post-traumatic stress disorder, with a particular focus on the putative biomarkers, compiling experimental evidence from the literature. For this aim, an integrative database, which organizes the evidence content and metadata has been modeled and populated, and a web application has been developed offering the researcher a usable and accessible tool. Finally, a consensus analysis is established regarding into the direction of the relative change of biomarkers due to the effect of the pathology. S’aborda el repte d’integrar i consensuar la descoberta de coneixement entorn el trastorn d'estrès posttraumàtic, recopilant les evidències experimentals recollides a la literatura, amb un enfoc particular en els biomarcadors putatius de l’enfermetat. Amb aquesta finalitat, s’ha modelat i populat una base de dades integrativa que organitza el contingut de les evidències i les metadades i s’ha desenvolupat un aplicatiu web tot oferint a l’investigador una eina usable i accessible. Finalment, s’estableix un anàlisi del consens entorn la direcció del canvi relatiu dels biomarcadors sota l’efecte de la patologia.
  Matèria: Ciències de la salut
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Dominguez-Fernandez, Daniel
  Àrees temàtiques: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Marín Llaó, Josep
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: PTSDDB: compilación de metadatos de biomarcadores putativos relacionados con el PTSD PTSDDB: PTSD putative biomarkers metadata compilation PTSDDB: compilació de metadades de biomarcadors putatius relacionats amb el PTSD
  Data de la defensa del treball: 2019-06-27
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: transtorno de estrés postraumatico, metadatos de biomarcadores, análisis de consenso post traumàtic stress dissorder, biomarker metadata, consensus study trastorn d'estrès posttraumàtic, metadades de biomarcadors, anàlisis del consens
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: PTSDDB: compilació de metadades de biomarcadors putatius relacionats amb el PTSD
  Director del projecte: Sales Pardo, Marta
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar