Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Disseny d'una planta de producció de líquid iònic

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2225
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2225
 • Autors:

  López Colom, Clara
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-10-21
  Resum: En el proyecto “Disseny d’una planta de producció de líquid iònic” se presenta el estudio para la producción de 2 Tm/día de líquido iónico de una pureza de 95,97 % (wt) que será transportado mediante camiones cisterna. Este líquido iónico, 2-hidróxido pentanoato de etilamonio se ha sintetizado en la Empresa Aplicacions de la Catàlisi S.L. (Aplicat). Se obtiene a partir de una reacción de neutralización entre ácido valérico y etanolamina mediante un proceso batch. Se usa principalmente para auto-regenerar el asfalto de las carreteras. Concretamente la planta opera 44 semanas/año, 5 días/semana siendo la producción anual de 440 Tm. En este Trabajo se presenta el diseño de todos los equipos del proceso, los diagrames y los planos y el manual de operación de la planta química. También se ha realizado la avaluación económica de la planta para determinar la viabilidad de la planta de producción de líquido iónico. Y se ha analizado el impacto ambiental causado por la construcción y explotación de la planta química. Todo el estudio se ha realizado según la legislación vigente. In the project titled “Disseny d’una planta de producció de liquid ionic” it is presented for the production of 2Tm/day of ionic liquid 95,97% pure. It will be transported by cistern tank truck. This ionic liquid, 2-hydroxy ethyl ammonium pentanoate (2-HEAPE) has been synthesized by the Company Aplicacions de la Catàlisi S.L. (Aplicat). This product is the result of a liquid neutralization reaction of valeric acid and ethanolamine. It is synthesized through the batch process. It is basically used to regenerate surface roads. Specifically the chemical plant operates 44 weeks/year, 5 days/week being the annual production of 440 Tm. It this project it is presented the process equipment design, process diagrams, equipment layout and the manuals of the chemical plant. Also an economic evaluation of the chemical plant has been done to determine the viability of ionic liquid production. Finally it has been analyzed the environment impact of the chemical plant’s construction and exploitation. The study has been realized according to the current laws. En el treball “Disseny d’una planta de producció de líquid iònic” es presenta l’estudi per a la producció de 2 Tm/dia de líquid iònic d’una puresa de 95,97% (wt) que serà transportat en camions cisterna. Aquest líquid iònic, 2-hidroxi pentanoat d’etilamoni (2-HEAPE) ha estat sintetitzat a l’Empresa Aplicacions de la Catàlisi S.L. (Aplicat). S’obté a partir d’una reacció de neutralització entre àcid valèric i etanolamina mitjançant un procés batch. És usat bàsicament per auto regenerar els asfalts de les carreteres quan aquestes sofreixin danys. Concretament la planta opera 44 setmanes/any, 5 dies/setmana essent la producció anual de 440 Tm. En aquest treball es presenta el disseny de tots els equips del procés, els diagrames i plànols i el manual d’operació de la planta química. També s’ha fet l’avaluació econòmica de la planta per determinar la viabilitat de la planta de producció de líquid iònic. I s’ha analitzat l’impacte ambiental causat per la construcció i explotació de la planta química. Tot l’estudi s’ha realitzat atenent a la legislació vinent.
  Matèria: Enginyeria química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Toscano, Abel
  Àrees temàtiques: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: López Colom, Clara
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Diseño de una planta de producción de líquid iónico Design of a plant of ionic liquid production Disseny d'una planta de producció de líquid iònic
  Data de la defensa del treball: 2015-05-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Planta, diseño, líquid iónico Design, plant, ionic liquid Planta, disseny, líquid iònic
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Disseny d'una planta de producció de líquid iònic
  Director del projecte: Mañé, Josep Enric
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar