Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Sistema de coalescència per a l'eliminació d'hidròxid de potassi en una planta d'alcoxilació

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2229
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2229
 • Autors:

  Kassemy, Redouane
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-10-21
  Resum: La planta de poliols de DOW Chemical Ibérica S.L. consta de la unitat de reacció de matèries primeres i la secció de separació del producte final. En aquest projecte es tracta únicament la zona de separació. El producte cru generat al reactor s’emmagatzema en un tanc buffer amb una recirculació per a mantenir la temperatura constant a 130ºC mitjançant un bescanviador de tubs i carcassa, per a posteriorment introduir aigua desmineralitzada al sistema per diluir les restes de catalitzador (KOH). Tots els components passen per un mesclador per a que la totalitat de l’hidròxid de potassi quedi totalment diluït en aigua, i seguidament sigui introduït al recipient on es troben els dos coalèscers, lloc on es duu a terme la separació del producte final i el residu de catalitzador dissolt a l’aigua. Per a millorar l’eficiència de separació del poliol i així augmentar el rendiment del procés global, s’ha dissenyat un recipient amb dos coalèscers que permet separar pràcticament en la seva totalitat la fase lleugera de la fase pesada. Els coalèscers instal·lats són del tipus Mesh. Aquesta millora permet aconseguir 154,400 tones/any de producte final, considerant que la planta produeix el 95% de les hores anuals,amb una puresa del 95%, augmentant així la qualitat del producte i el seu preu de venta. Amb una inversió inicial de 2.53 MM€ s’aconsegueix un benefici net de 4.43 MM€/any a partir del quart any. El VAN global és de 12.9 MM. The DOW Chemical Ibérica S.L. polyol plant is about a reaction unit of raw material and the separation section of the desired product. In this project the only objective is the separation unit. The raw product generated in the reactor is stored in a buffer vessel with a recirculation in order to maintain the temperature constant at 130ºC with a shell and tubes heat exchanger, to later introduce demineralized water to the system to dilute the remaining catalyser (KOH). The whole components go through a mixer to ensure that all the potassium hydroxide is diluted totally in the water and following is introduced to the vessel containing the two coalescers, where the final product and waste separation takes place. To improve the separation efficiency of the polyol and also increase the global process performance, a vessel containing two coalescers has been designed, allowing to separate almost the totality of the light phase from the heavy phase. The installed coalescers are of the “mesh” type. This improvement allows to produce 154,400 tonnes/year of the final product, taking into account that the plant produces the 95% hours of the year, with a 99.8% of purity, increasing the quality product and its selling price. With an initial investment of 2.53 MM€ is achieved a net profit of 4.43 MM€/years starting from the fourth year. The global VNA is 12.9 MM. La planta de polioles de DOW Chemical Ibérica S.L. consta de la unidad de reacción de materias primas y la sección de separación del producto final. Este proyecto se trata solamente de la zona de separación. El producto crudo generado en el reactor se almacena en un tanque buffer con una recirculación para mantener la temperatura constante en 130ºC mediante un intercambiador de tubos y carcasa, para la posterior introducción del agua desmineralizada al sistema para diluir los restos del catalizador (KOH). Todos los componentes pasan por un mezclador para que la totalidad del hidróxido de potasio quede totalmente diluido en el agua, y seguidamente sea introducido en el recipiente donde se encuentra los dos coalescers, lugar donde se lleva a cabo la separación del producto final y el residuo del catalizador disuelto en el agua. Para mejorar la eficiencia de separación del poliol y así aumentar el rendimiento del proceso global, se ha diseñado un recipiente con dos coalescers que permite separar prácticamente por completo la fase ligera de la fase pesada. Los coalescers instalados son de tipo Mesh. Esta mejora permite conseguir 154,400 toneladas/año de producto final, considerando que la planta produce el 95% de las horas anuales, con una pureza del 99.8% aumentando así la calidad del producto y su precio de venta. Con una inversión inicial de 2.53 MM€ consiguiendo un beneficio neto 4.43 MM€/año a partir del cuarto año. El VAN global es del 12.9MM.
  Matèria: Enginyeria química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: Kassemy, Redouane
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Sistema de coalescència per a l'eliminació d'hidròxid de potassi en una planta d'alcoxilació Coalescing system for removing potassium hydroxide in an alkoxylation plant Sistema de coalescencia para la eliminación de hidróxido de potasio en una planta de alcoxilación
  Data de la defensa del treball: 2015-05-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: coalescència, alcoxilació, hidròxid de potassi coalescing, alkoxylation, potassium hydroxide coalescencia, alcoxilación, hidróxido de potasio
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Sistema de coalescència per a l'eliminació d'hidròxid de potassi en una planta d'alcoxilació
  Director del projecte: Cabello Rimbau, Antoni
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar