Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Caracterització fenotípica de soques de S. cerevisiae amb major producció d'alcohols superiors aromàtics.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2233
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2233
 • Autors:

  Ferré Alañá, Dária
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-10-22
  Resum: Saccharomyces cerevisiae it’s a unicellular yeast commonly used in biotechnology research. The aim of this study was to characterize two strains of S. cerevisiae (B and C) phenotypically which provide from the same parental strain, A. These strains are known to produce a high quantity of aromatic alcohols: as 2-pheniletanol (2-PheOH), Triptophol (TrpOH) and Tyrosol (TyrOH), respectively. Our research was carried out with different fermentations in order to evaluate their growth kinetics depending on two different musts (one under standard conditions and another under a high concentration of aromatic precursors (5x)). Moreover, to see whether a high production of aromatic alcohols induced a change on their behaviour, a study of the filament growth was also realised. Finally, we also determined the presence of melatonin, a compound derived from Tryptophan and which has recently been related to yeasts. Our results have shown a high production of 2-PheOH in both strains, and TrpOH in B and TyrOH in C, hence an increase in the synthesis of these alcohols have been specifically reported in musts under precursors 5x conditions. Consequently, the presence of 2-PheOH enhances the final characteristics of the wine as it provides floral aromas to it. On the other hand, the presence of melatonin was not detected and our studies have shown that all strains form pseudo-hyphae when cultivated in a medium with low nitrogen concentration as well as when they invade. To conclude, the improved strains have been reported to be interesting in oenological applications due to their capacity to enhance organoleptic characteristics in rose and white wines. Saccharomyces cerevisiae és un fong unicel·lular molt utilitzat en la recerca biotecnològica. En aquest estudi es caracteritza fenotípicament dues soques millorades de S. cerevisiae (B i C) que provenen totes dues de la mateixa soca parental (A). Aquestes soques, produeixen una elevada quantitat d’alcohols superiors aromàtics; concretament de 2-feniletanol (2-PheOH) i de triptofol (TrpOH) i tirosol (TyrOH), respectivament. S’han fet diferents estudis de fermentació per valorar la seua cinètica de creixement en dos mosts diferents (un amb concentracions estàndard i l’altre amb condicions elevades dels precursors dels alcohols aromàtics (5x)). També s’ha fet un seguiment del creixement filamentós, per veure si una major síntesi d’alcohols aromàtics fa que hi hagi un canvi de comportament, donat que són classificats com a molècules quòrum sensing. A més, també s’ha fet la determinació de la melatonina, un compost que deriva del Triptòfan i que recentment, s’ha relacionat en llevats. S’ha obtingut una major producció de 2-PheOH en totes dues soques, i de TrpOH en B i de TyrOH en C, estant la síntesi d’aquests alcohols especialment augmentada en el most amb 5x de precursors. La presència de 2-PheOH, aporta aromes de rosa al vi, millorant les característiques organolèptiques. No s’ha detectat presència de melatonina i en quant al creixement filamentós s’ha vist que totes les soques formen pseudo-hifes en medis amb baix nitrogen i envaeixen. Així doncs, es pot concloure que les soques millorades poden tenir aplicacions enològiques interessants degut a la possible millora del seu perfil organolèptic, especialment important en vins blancs i rosats.
  Matèria: Enologia
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Enología Enology Enologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Ferré Alañá, Dária
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Caracterización fenotípica de cepas de S. cerevisiae con mayor producción de alcoholes superiores aromáticos. Phenotypic characterization of strains of S. cerevisiae with higher production of aromatic alcohols. Caracterització fenotípica de soques de S. cerevisiae amb major producció d'alcohols superiors aromàtics.
  Data de la defensa del treball: 2019-05-31
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: caracterización, S. cerevisiae, alcoholes aromàticos characterization, S. cerevisiae, aromatic alcohols. caracterització, S. cerevisiae, alcohols aromàtics
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Caracterització fenotípica de soques de S. cerevisiae amb major producció d'alcohols superiors aromàtics.
  Director del projecte: Torija Martínez, Mª Jesús
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enología
  Enology
  Enologia
  Enologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar