Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Oferta i demanda del paper higiènic a Espanya

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2285
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2285
 • Autors:

  Bonillo Alcaina, Isaac
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-11-05
  Resum: En aquest estudi fem un anàlisis molt exhaustiu de l’oferta i la demanda del mercat de gran consum espanyol de l’any 2016 en un producte de primera necessitat com és el paper higiènic. L’oferta s’estudia a través de 103 higiènics i la demanda a través d’un qüestionari realitzat a més de 600 persones i realitzant un creuament de dades amb altres informes per a poder conèixer les prioritats dels consumidors del mateix any. La part més innovadora d’aquest treball és que per primera vegada s’ha realitzat un estudi de la suavitat dels higiènics i s’ha creat un mapa de posicionament per tal que els fabricants puguin conèixer la seva situació en el mercat. In this study we carry out a very exhaustive analysis of the supply and demand of the Spanish market of great consumption of the year 2016 in a product of essential necessity such as the hygienic paper. The offer is studied through 103 hygienic and demand through a questionnaire conducted to more than 600 people and crossing data with other reports to be able to know the priorities of the consumers of the same year. The most innovative part of this work is that for the first time a study of the hygiene softness has been carried out and a positioning map has been created so that manufacturers can know their situation in the market. En este estudio hacemos un análisis muy exhaustivo de la oferta y la demanda del mercado de gran consumo español del 2016 en un producto de primera necesidad como es el papel higiénico. La oferta se estudia a través de 103 higiénicos y la demanda a través de un cuestionario realizado a más de 600 personas y realizando un cruce de datos con otros informes para poder conocer las prioridades de los consumidores del mismo año. La parte más innovadora de este trabajo es que por primera vez se ha realizado un estudio de la suavidad de los higiénicos y se ha creado un mapa de posicionamiento para que los fabricantes puedan conocer su situación en el mercado. No consta
  Matèria: Oferta i demanda
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Bonillo Alcaina, Isaac
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Oferta i demanda del paper higiènic a Espanya Sypply and demand of toilet paper in Spain Oferta y demanda del papel higiénico en España No consta
  Data de la defensa del treball: 2017-06-27
  Paraules clau: Mercat de gran consum, paper higiènic, suavitat High consumption market, hygienic paper, softness Mercado de gran consumo, papel higiénico, suavidad
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Oferta i demanda del paper higiènic a Espanya
  Director del projecte: Segarra Roca, Pere
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Oferta i demanda
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar