Treballs Fi de Grau> Economia

L'evolució de la imatge turística de Tarragona a través de les postals (1939-2014)

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2445
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2445
 • Autors:

  Prats Garriga, Júlia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-12-18
  Resum: En aquest treball, es pretén mostrar l’evolució de la ciutat de Tarragona com a destinació turística a través de les postals que s’hi van publicar entre els anys 1939 i 2014: s’ha aprofundit en l’estudi de les postals de la ciutat des de diferents punts de vista (tècnica, acabat artístic, temàtica i expressivitat) per estudiar fins a quin punt reflectien la realitat local i de quina manera n’eren vehicle de promoció. S’ha donat una major importància a l’anàlisi de les diverses temàtiques, que giren en torn a diferents indrets de la ciutat, a la cultura popular o Tàrraco romana, entre d’altres, que mostraven el principal interès turístic. Per tant, l’objectiu principal d’estudi és identificar quina era la imatge que Tarragona projectava a través de les postals: com es mostrava la ciutat i si eren fidels a la realitat i al seu context en el període analitzat. Aquest treball aporta una perspectiva que no havia estat estudiada anteriorment en el nostre territori: s’hi relaciona un souvenir, la postal, amb la imatge que una destinació vol destacar de si mateixa; l’èmfasi que es posa en cada etapa dona testimoni de la seva evolució social i estètica com a destinació turística. In this project, we want to show the evolution of the city of Tarragona like a tourist destination through postcards that were published between the years 1939 and 2014: the main research in the study of the postcards of the city is to analyse them from different points of view (technique, artistic finish, theme and expressiveness) to see if they reflect the local reality and in what way they were a touristic promotion. It has been investigated several topics, which include different places in the city, popular culture or Roman Tarraco, among others, which showed the main tourist interest. Therefore, the objective of the study is to identify what was the image that Tarragona projected through the postcards: how the city was shown and whether the image was true to reality and its context in the concerning period. This project provides a new perspective that had not been studied before in our territory: how the postcard is a souvenir related with the image that a destination wants to stand out of itself; the emphasis placed on each period justifies its social and aesthetic evolution as a tourist destination. En este trabajo, se pretende mostrar la evolución de la ciudad de Tarragona como destinación turística a través de las postales que se publicaron entre los años 1939 y 2014: se ha profundizado en el estudio de las postales de la ciudad des de diferentes puntos de vista (técnica, acabado artístico, temática y expresividad) para estudiar hasta qué punto reflejan la realidad local y de qué manera eran vehículo de promoción. Se le ha dado una mayor importancia al análisis de varias temáticas, que giran alrededor de diferentes lugares de la ciudad, a la cultura popular o Tarraco romana, entre otros, que mostraban el principal interés turístico. Por lo tanto, el principal objetivo de estudio es identificar cual era la imagen que Tarragona proyectaba a través de las postales: como se mostraba la ciudad y si eran fieles a la realidad y a su contexto en el periodo analizado. Este trabajo aporta una perspectiva que no había sido estudiada anteriormente en nuestro territorio: se relaciona un souvenir, la postal, con la imagen que un destino quiere destacar de sí misma; el énfasis que se pone en cada etapa justifica su evolución social y estética como un destino turístico.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Economia
  Estudiant: Prats Garriga, Júlia
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: L'evolució de la imatge turística de Tarragona a través de les postals (1939-2014) The evolution of Tarragona's tourist image through the postcards (1939-2014) La evolución de la imagen turística de Tarragona a través de las postales (1939-2014)
  Data de la defensa del treball: 2019-01-23
  Paraules clau: Targeta postal, turisme, Tarragona Postcard, tourism, Tarragona Tarjeta postal, turismo, Tarragona
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: L'evolució de la imatge turística de Tarragona a través de les postals (1939-2014)
  Director del projecte: Muiños Villaverde, María Jesús
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar