Treballs Fi de Grau> Geografia

Análisis del desarrollo turístico de Boyacá, Colombia.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2459
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2459
 • Autors:

  Vega Gómez, Engreth Johanna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2019-12-20
  Resum: El turisme a Colòmbia ha mostrat en aquests darrers anys un creixement lent però molt favorable. Un canvi que es va iniciar fa dues dècades amb la Llei General de Turisme (Llei 300 de 1996) i la posterior implementació de polítiques i plans per al seu desenvolupament. Tenint en compte això, el present treball centra la seva anàlisi en el desenvolupament turístic del departament de Boyacá; descrivint, analitzant i contrastant les accions establertes en els més recents plans concernents al turisme, per a posteriorment exposar a manera de conclusió, algunes reflexions i consideracions que permetran comprendre perquè el sector del turisme no aconsegueix consolidar-se com a eix de desenvolupament econòmic, social i ambiental en la regió Boyacense. Tourism in Colombia has shown a slow but favorable growth in recent years. This change began two decades ago with the general tourism law (law 300 of 1996) and the subsequent implementation of policies and plans for its development. Taking this into account, the current paper focus the analysis about tourism development of the Boyacá department; describing, analyzing and contrasting the actions set out in the most recent plans concerning tourism, and subsequently offering some reflections and considerations as a conclusion with the aim of understanding why the tourism industry has not been able to consolidate yet as an axis of economic, social and environmental development of the Boyacense region. El turismo en Colombia ha mostrado en estos últimos años un crecimiento lento pero muy favorable. Un cambio que se inició hace ya dos décadas con la ley general de turismo (ley 300 de 1996) y la posterior implementación de políticas y planes para su desarrollo. Teniendo en cuenta esto, el presente trabajo centra su análisis en el desarrollo turístico del departamento de Boyacá; describiendo, analizando y contrastando las acciones establecidas en los más recientes planes concernientes al turismo, para posteriormente exponer a modo de conclusión, algunas reflexiones y consideraciones que permitirán comprender porque el sector del turismo no logra consolidarse como eje de desarrollo económico, social y ambiental en la región Boyacense.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Geografia
  Estudiant: Vega Gómez, Engreth Johanna
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Anàlisi del desenvolupament turístic de Boyacá, Colòmbia. Analysis of tourism development of Boyacá, Colombia, Análisis del desarrollo turístico de Boyacá, Colombia.
  Data de la defensa del treball: 2019-06-07
  Paraules clau: Boyacá-Colòmbia, desenvolupament turístic, plans de desenvolupament. Boyacá-Colombia, tourism development, development plans. Boyacá-Colombia, desarrollo turístico, planes de desarrollo.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Análisis del desarrollo turístico de Boyacá, Colombia.
  Director del projecte: Nel·lo Andreu, Marta Gemma
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar