Treballs Fi de Grau> Geografia

Propuesta metodológica de evaluación de la calidad del espacio público en un centro histórico

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2538
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2538
 • Autors:

  Beneyto Dorado, Albert
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-02-24
  Resum: Aquest treball analitza els espais públics (característiques, problemàtiques i percepció) de centre històric de Tarragona, declarada Patrimoni de la Humanitat des de l'any 2000 en relació al conjunt arquitectònic de la Tàrraco romana. Per a això s'implementa un SIG que recull les seves característiques físiques, els elements urbans que la defineixen, els usos que en ells es duen a terme, etc. Aquesta informació es complementa amb treball de camp i la realització d'entrevistes que permeten conèixer la percepció i satisfacció que els usuaris tenen respecte d'aquests espais. Finalment, sobre la base dels resultats obtinguts, s'elabora una proposta de millora metodològica per a estudis similars en altres nuclis urbans. This work analyzes the public spaces (characteristics, problems and perception) of the historic center of Tarragona, a city declared World Heritage Site since 2000 in relation to the architectural complex of the Roman Tarraco. For this, a GIS is implemented that includes its physical characteristics, the urban elements that define it, the uses that are carried out in them, etc. This information is complemented with field work and interviews that allow users to know the perception and satisfaction that users have regarding these spaces. Finally, based on the results obtained, a proposal for methodological improvement is developed for similar studies in other urban centers. Este trabajo analiza los espacios públicos (características, problemáticas y percepción) del centro histórico de Tarragona, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000 en relación al conjunto arquitectónico de la Tarraco romana. Para ello se implementa un SIG que recoja sus características físicas, los elementos urbanos que la definen, los usos que en ellos se llevan a cabo, etc. Esta información se complementa con trabajo de campo y la realización de entrevistas que permiten conocer la percepción y satisfacción que los usuarios tienen respecto de estos espacios. Finalmente, en base los resultados obtenidos, se elabora una propuesta de mejora metodológica para estudios similares en otros núcleos urbanos.
  Matèria: Geografia
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Geografia Geography Geografía
  Departament: Geografia
  Estudiant: Beneyto Dorado, Albert
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Proposta metodològica d'avaluació de la qualitat de l'espai públic en un centre històric Methodological proposal for the evaluation of the quality of public space in a historic center Propuesta metodológica de evaluación de la calidad del espacio público en un centro histórico
  Data de la defensa del treball: 2016-09-08
  Paraules clau: espai públic, qualitat urbana, centres històrics public space, urban quality, historic quarters espacio público, calidad urbana, centros históricos
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 18
  Títol en la llengua original: Propuesta metodológica de evaluación de la calidad del espacio público en un centro histórico
  Director del projecte: Pérez Albert, Yolanda
  Ensenyament(s): Geografia i Ordenació del Territori
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Geografia
  Geography
  Geografía
  Geografia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar