Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Desenvolupament d'un additiu anticorrosiu aquós amb l'ajuda d'un software de disseny d'experiments

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2545
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2545
 • Autors:

  Compte Mas, Maria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-02-27
  Resum: En este trabajo se pretende desenvolupar un aditivo anticorrosivo acuoso con la ayuda de un software informático de diseño de experimentos. Para poder hacerlo se tiene que escoger las materias primera que se utilizaran i con estas, el software generará una matriz de experimentos que se tendrán que preparar i hacer una serie de ensayos. Una vez hechos, el software nos informará de las tendencias que relacionan como afecta cada materia prima con cada uno de los parámetros estudiados, para poder encontrar la fórmula más optima para el aditivo que se está buscando In this work, an anticorrosive has been developed with the help of software of design of experiments. To do this, first is to choose the raw materials that will be used and the software will generate an array of experiments to prepare and do different essays. Once done, the software will inform us about trends that relate how each raw material affects each studied parameters, in order to be able to find the most optimal formula for the additive we are looking for. En aquest treball s’ha desenvolupat un additiu anticorrosiu aquós amb l’ajuda d’un software informàtic de disseny d’experiments. Per fer-ho cal triar les matèries primer que s’utilitzaran i el software generarà una matriu d’experiments per preparar i fer una sèrie d’assajos. Un cop fets, el software ens informarà de les tendències que relacionen com afecta cada matèria prima amb cada un dels paràmetres estudiants, per tal de poder trobar la fórmula més òptima per l’additiu que estem buscant.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Compte Mas, Maria
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Desenvolupamiento de un aditivo anticorrosivo aquoso con la ayuda de un software de disenyo de experimentos Development of a watery anticorrosive additive with the help of design of experiments software Desenvolupament d'un additiu anticorrosiu aquós amb l'ajuda d'un software de disseny d'experiments
  Data de la defensa del treball: 2019-06-20
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: anticorrosivo, disenyo de experimentos anticorrosive, desing of experiments anticorrosiu, disseny d'experiments
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Desenvolupament d'un additiu anticorrosiu aquós amb l'ajuda d'un software de disseny d'experiments
  Director del projecte: Pocurull Aixalà, Eva
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar