Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Estudi i optimització de la síntesi d'un recobriment de poliuretà (PU) d'altes prestacions

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2567
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2567
 • Autors:

  Isidro Gómez, Neus
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-03-04
  Resum: Los poliuretanos se han convertido en uno de los elementos más utilizados en diferentes industrias debido a su adaptabilidad. En medio siglo han pasado de ser un sustituto del caucho a ser un elemento de múltiples utilidades como adhesivos, pinturas, fibras textiles, componentes de automoción... Este trabajo se centrará en un recubrimiento de poliuretano para uso industrial de altas prestaciones, por eso partiremos de un producto elaborado por la empresa EcopolTech con características hidrofóbicas, oleofóbicas, antigrafiti i antisuciedad. El objetivo principal será proporcionar al producto una mejora en el aspecto final, estudiar posibles variaciones derivadas de sustituir materias primas y solventes. Por último, se estudiará la viabilidad del escalador industrial del producto. Polyurethanes have become one of the most used elements for different types of industries due to their adaptability. In this half century they have gone from being a rubber replacement to be an element of multiple utilities such as adhesives, paintings, textile fibers, automotive components ... This work will focus on a high-performance polyurethane coating for industrial use, so we will start from a product made by the EcopolTech company with hydrophobic, oleophobic, anti-graffiti and anti-dirt characteristics. The main objective will be to provide the product with an improvement in the final aspect, to study the possible variations that derive from the substitution of raw materials and solvents. Lastly, viability of the product’s industrial scaling will be studied. Els poliuretans s’han convertit en un del elements més utilitzats per diferents tipus d’indústries degut a la seva adaptabilitat. En aquest mig segle han passat de ser un substitutiu del cautxú a ser un element de múltiples utilitats com adhesius, pintures, fibres tèxtils, components d’automoció... Aquest treball es centrarà en un recobriment de poliuretà per a ús industrial d’altes prestacions, per això partirem d’un producte elaborat per l’empresa EcopolTech amb característiques hidrofòbiques, oleofòbiques, antigrafiti i antibrutícia. L’objectiu principal serà dotar al producte d’una millora en l’aspecte final, estudiar les possibles variacions que deriven de la substitució de matèries primeres i de solvents. Per últim, s’estudiarà la viabilitat de l’escalat industrial del producte.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Bueno Sanchez, David
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Isidro Gómez, Neus
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Estudio y optimización de la síntesis de un recubrimiento de poliuretano (PU) de altas prestaciones Study and optimization of the synthesis of high performance polyurethane (PU) coating Estudi i optimització de la síntesi d'un recobriment de poliuretà (PU) d'altes prestacions
  Data de la defensa del treball: 2019-06-13
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: poliuretanos, no-acuoso, síntesis polyurethane, non-water, synthesis poliuretà, no-aquós, síntesi
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Estudi i optimització de la síntesi d'un recobriment de poliuretà (PU) d'altes prestacions
  Director del projecte: Lligadas Puig, Gerard
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar