Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Validació d'un mètode: Determinació de micotoxines per HPLC-MS/MS

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2579
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2579
 • Autors:

  Peloso,Agustina Trinidad
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-03-06
  Resum: Cada dia ingerim aliments que provenen de fonts animals i vegetals i és essencial que aquests aliments siguin de qualitat, tant els que mengem nosaltres com els que mengen els animals, ja que ens podrien afectar a nosaltres a causa de la cadena alimentaria. És important, per tant, tenir un control sobre aquests perquè poden haver-hi substàncies que poden afectar l'organisme, com és el cas de les micotoxines produïdes per fongs que infecten els aliments durant qualsevol etapa del cicle d'elaboració i en cas d'ingerir una concentració alta d'aquestes, provocarien efectes aguts i crònics al cos. Tenint en compte això, posarem a punt dos mètodes que quantificaran algunes de les micotoxines més importants amb un equip de cromatografia líquida acoblat a un detector de masses en tàndem. En conseqüència, intentarem validar-los. Every day, we eat food from animal and vegetable sources and it’s essential that these foods are of high quality, both those that we eat and those that eat the animals, because it could affect us. For this reason, it’s important to control what we eat and what animals eat, because some substances can affect our organism or that of animals, such as mycotoxins who are produced by some fungi. Mycotoxins infect food in the processing phase, if they are produced a high concentration, they will cause us acute and chronic effects to our body. On the other hand, we will develop a method that will quantify some of the most important mycotoxins. Consequently, we will try to validate this method with liquid chromatography tandem mass spectrometry instrument Cada día ingerimos alimentos que provienen de fuentes animales y vegetales y es esencial que estos alimentos sean de calidad, tanto los que comemos nosotros como los que comen los animales, ya que nos podrían afectar a nosotros debido a la cadena alimentaria. Es importante, por tanto, tener un control sobre estos porque pueden haber sustancias que pueden afectar al organismo, como es el caso de las micotoxinas producidas por hongos que infectan los alimentos durante cualquier etapa del ciclo de elaboración y en caso de ingerir una concentración alta de éstas, provocarían efectos agudos y crónicos en el cuerpo. Teniendo en cuenta esto, pondremos a punto dos métodos que cuantificarán algunas de las micotoxinas más importantes con un equipo de cromatografía líquida acoplado a un detector de masas en tándem. En consecuencia, intentaremos validarlos.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Del Río Sánchez, Vanessa
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Peloso,Agustina Trinidad
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Validació d'un mètode: Determinació de micotoxines per HPLC-MS/MS Method Validation: Determination of mycotoxins by HPLC-MS / MS Validación de un método: Determinación de micotoxinas por HPLC-MS/MS
  Data de la defensa del treball: 2019-06-14
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/closedAccess
  Paraules clau: validació, HPLC, cromatografia validation, HPLC, chromatography validación, HPLC, cromatografia
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Validació d'un mètode: Determinació de micotoxines per HPLC-MS/MS
  Director del projecte: Boutureira Martín, Omar
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar