Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Metodologia i validació per NIR

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2627
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2627
 • Autors:

  Sabaté Garcia, David
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-06-01
  Resum: Aquest treball es basa en el desenvolupament i posterior validació de tres mètodes que determinin per al producte Emulsogen HCO 040 i 060 el seu Índex de saponificació, el seu Índex d’hidroxilació i el seu punt de terbolesa, fent servir un model multivariant a partir de l’absorbància en freqüències d’infraroig proper (NIR). Per realitzar tot això, es farà una petita introducció als fonament teòrics de l’espectroscopia, fins a com es realitza un model multivariant, passant pels mètodes de referència utilitzats i tot el que cal saber per escollir el millor mètode desenvolupat i avaluar si presenta una certa validesa. This project studies the development and validation of three methods for the determination of Saponification value, hydroxyl value and turbidity point in Emulsogen HCO 040 and 060 using multivariate model by near infrared spectroscopy (NIR). The project will start with an introduction of the basic of spectroscopy and how to develop a multivariate model, Also, it will be explained the reference methods that it has been used and to conclude it will explain how we choose the best method and the evaluation of their reliability. Este trabajo se basa en el desarrollo y posterior validación de tres métodos que determinen el producto Emulsogen HCO 040 y 060 su Índice de saponificación, su Índice de hidroxilación y su punto de turbidez, utilizando un modelo multivariante a partir de la absorbancia en frecuencias de infrarrojo cercano (NIR). Para realizar todo esto, se hará una pequeña introducción a los fundamentos teóricos de la espectroscopia, hasta cómo se realiza un modelo multivariante, pasando por los métodos de referencia utilizados y todo lo que hay que saber para elegir el mejor método desarrollado y evaluar si presenta una cierta validez.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Besora Bonet, Maria
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Sabaté Garcia, David
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Metodologia i validació per NIR Metodology and validation by NIR Metodología y validación por NIR
  Data de la defensa del treball: 2019-06-18
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: metodologia, validació, NIR metodology, validation, NIR metodología, validación, NIR
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Metodologia i validació per NIR
  Director del projecte: Campos Carrasco, Ariadna
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar