Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Adaptació del mètode de determinació de nitrats en sòls a la UNE-EN ISO 17025

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2629
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2629
 • Autors:

  Valls Ramon, Agnès
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-06-01
  Resum: En este trabajo de fin de grado se llevará a cabo la adaptación del método de nitratos en suelos en la UNE-EN ISO 17025. El trabajo se desarrollará en ILERSAP, un laboratorio certificado que pretende realizar en un futuro la acreditación de este método, por tanto se debe seguir un procedimiento adecuado que cumpla unos requisitos hasta llegar a la acreditación, este será un procedimiento largo y estructurado que tendrá unos diferentes apartados comenzando por la base, que es en este caso se basa en familiarizarse -se en la ISO 17025. In this end-of-degree project, the soil nitrate method will be adapted into UNE-EN ISO 17025. The work will be carried out at Ilersap, a certified laboratory that plans to accredit this method in the near future. Therefore, a suitable procedure must be followed that meets certain requirements until it reaches the accreditation. This will be a long and structured procedure that will have different sections starting with the base, which is in this case is based on familiarizing with the ISO 17025. En aquest treball de fi de grau es durà a terme l’adaptació del mètode de nitrats en sòls en la UNE-EN ISO 17025. El treball es desenvoluparà a Ilersap, un laboratori certificat que pretén realitzar en un futur l’acreditació d’aquest mètode, per tant s’ha de seguir un procediment adequat que compleixi uns requisits fins a arribar a l’acreditació, aquest serà un procediment llarg i estructurat que tindrà uns diferents apartats començant per la base, que es en aquest cas es basa en familiaritzar-se en la ISO 17025.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Valls Ramon, Agnès
  Curs acadèmic: 2018-2019
  Títol en diferents idiomes: Adaptación del método de determinación de nitratos en suelos en la UNE-EN ISO 17025 Adaptation to the method of determination of nitrates in soils to the UNE-EN ISO 17025 Adaptació del mètode de determinació de nitrats en sòls a la UNE-EN ISO 17025
  Data de la defensa del treball: 2019-06-18
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Smartchem, rang de linealitat, incertesa Smartchem, linear range, uncertainty Smartchem, rango de linealidad, incertidumbre
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Adaptació del mètode de determinació de nitrats en sòls a la UNE-EN ISO 17025
  Director del projecte: De Graaf, Coen
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar