Treballs Fi de Grau> Economia

¿Son los Fondos Índice la forma más apropiada de comenzar a invertir?

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2665
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2665
 • Autors:

  Nevado Ruiz, David
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-09-22
  Resum: El present treball consisteix en l'anàlisi de diferents formes d'inversió, indagant més profundament en l'opció dels fons indexats. L'objectiu de l'anàlisi, és veure de manera comparativa amb les diferents formes d'inversió i analitzant els fons indexats més profundament, si els fons indexats suposen una opció que, gràcies a les seves característiques, garanteixin la introducció en el món de la inversió a inversors que no tenen experiència invertint. The current work contains the analysis of different ways to start investing, trying to investigate, deeply, the Index Funds option. The objective of this analysis is to see, comparatively, the different ways of investment and analyse the Index Funds, to obtain, in conclusion, if they are a good option, because of his characteristics, to obtain some guaranties in your first steps into the investing experience. El presente trabajo consiste en el análisis de diferentes formas de inversión, indagando más profundamente en la opción de los fondos índices. El objetivo del análisis es ver de forma comparativa con las diferentes formas de inversión y analizando a los fondos índices más profundamente, si estos suponen una opción que, gracias a sus características, garantices la introducción en el mundo de la inversión a inversores que no tienen experiencia invirtiendo. No consta
  Matèria: Inversions
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Nevado Ruiz, David
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Són els Fons Índex la forma més apropiada de començar a invertir? Are Index Funds the right way to start investing? ¿Son los Fondos Índice la forma más apropiada de comenzar a invertir? No consta
  Data de la defensa del treball: 2020-03-07
  Paraules clau: Inversió, fons indexats, inversor inexpert. Investment, index funds, inexperienced investor. Inversión, fondos índices, inversor inexperto.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: ¿Son los Fondos Índice la forma más apropiada de comenzar a invertir?
  Director del projecte: Serral Carrillo, Gerard
  Ensenyament(s): Economia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Inversions
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar