Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Influència del geomàrqueting en el sector de la restauració i la seva efectivitat

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2675
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2675
 • Autors:

  Ortoneda Martín, Mariona
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-09-28
  Resum: Aquest estudi tracta el camp del Geomàrqueting aplicat a la restauració, i l’ús que se’n fa d’ell. Sorgeix d’una nova era del Màrqueting tradicional, que va més enllà de les típiques variables com poden ser preu o publicitat, i que desenvolupa noves tècniques relacionades amb la geografia i la tecnologia per a poder crear estratègies personalitzades per a cada zona. El treball s’estructura en dues parts; la primera part engloba el marc teòric del Geomàrqueting i les tècniques de geolocalització, establint així les bases per analitzar els casos pràctics que formen la segona part. Aquest consta de dues anàlisis quantitatius sobre la influencia de la tècnica. La primera enquesta realitzada va ser a establiments del sector restauració de Cambrils. En quant a la segona enquesta és als consumidors d’aquests establiments. Amb aquest estudi es pretén analitzar quins establiments apliquen geomàrqueting i a partir de quin mitjà, així com la percepció que tenen els consumidors sobre la recepció d’aquestes campanyes. This study investigates the field of Geomarketing applied in the restaurant business, and the use they make of it. It arises from a new era of traditional marketing, which goes beyond the typical variables of price or advertising, and develops new techniques related to geography and technology to create strategies with greater customization to each area. The work is structured in two parts: the first part covers the theoretical framework of Geomarketing and the techniques of geolocation, thus establishing the basis for analysing the practical cases that make up the second part. It consists of two quantitative analyses on the influence of the technique. The first survey was carried out on establishments in the catering sector in Cambrils. As for the second survey, a sample of consumers was obtained from said establishments. With this research, the aim is to analyze which establishments apply geomarketing and from which means, as well as the perception that consumers have about the reception of the campaigns. Este estudio trata el campo del Geomarketing aplicado a la restauración, y el uso que se hace de él. Surge de una nueva era del Marketing tradicional, que va más allá de las típicas variables como pueden ser precio o publicidad, y que desarrolla nuevas técnicas relacionadas con la geografía i la tecnología para poder crear estrategias personalizadas para cada zona. El trabajo se estructura en dos partes: la primera parte engloba el marco teórico del Geomarketing y las técnicas de geolocalización, estableciendo así las bases para analizar los casos prácticos que forman la segunda parte. Este consta de dos análisis cuantitativos sobre la influencia de la técnica. La primera encuesta realizada fue a establecimientos del sector restauración de Cambrils. En cuanto a la segunda encuesta se realiza a consumidores de dichos establecimientos. Con este estudio se pretende analizar que establecimientos aplican geomarketing y a partir de que medio, así como la percepción que tienen los consumidores sobre la recepción de las campañas. No consta
  Matèria: Màrqueting--Administració
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Ortoneda Martín, Mariona
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Influència del geomàrqueting en el sector de la restauració i la seva efectivitat Influence of geomarketing on the restaurant sector and its effectiveness Influencia del geomarketing en el sector de la restauración y su efectividad No consta
  Data de la defensa del treball: 2020-07-03
  Paraules clau: Geomàrqueting, restauració, plataforma digital Geomarketing, restaurant, digital platform Geomarketing, restauración, plataforma digital
  Confidencialitat: Si
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Influència del geomàrqueting en el sector de la restauració i la seva efectivitat
  Director del projecte: Savall Rull, Hildebrand
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Màrqueting--Administració
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar