Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

L'economia circular: moda o nou model de negoci?

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2699
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2699
 • Autors:

  Forns Gómez, Alba
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-09-29
  Resum: Des de l’origen de la Primera Revolució Industrial, l’economia i el consum han assentat les seves bases sobre un model d’economia lineal, caracteritzat per la cultura del malbaratament i la producció d’articles d’un sol ús. En els últims anys, la utilització d’aquest model ha suposat unes conseqüències ambientals fatídiques per la vida terrestre i aquàtica del planeta Terra: la reducció exponencial dels recursos naturals i un augment dels residus que acaben abocats al medi ambient. Davant aquesta situació crítica, neix un nou model econòmic, que es basa en la circularitat dels productes i materials. Aquest sistema circular és la solució econòmica més sostenible i adient per resoldre el problema climàtic. És moment d’adoptar aquest model com l’eix central de les activitats empresarials i deixar enrere les concepcions lineals i les conductes humanes consumistes que han portat al planeta a viure una situació transcendental. El model, actualment s’incorpora a les corporacions a partir de tres maneres diverses depenent del tipus d’empresa sigui objecte d’anàlisi. Since the origin of the First Industrial Revolution, the economy and consumption have laid their foundations on a linear economy model, characterized by the culture of waste and the production of single-use items. In recent years, the use of this model has led to fatal environmental consequences for terrestrial and aquatic life on planet Earth: the exponential reduction of natural resources and an increase in waste that ends up dumped into the environment. Faced with this critical situation, a new economic model is born, which is based on the circularity of products and materials. This circular system is the most sustainable and adequate economic solution to solve the climate problem. It is time to adopt this model as the central axis of business activities and leave behind the linear conceptions and consumer human behaviours that have led the planet to live in a transcendental situation. The model is currently incorporated into corporations in three different ways depending on the type of company which is the object of analysis. Desde el origen de la Primera Revolución Industrial, la economía y el consumo han sentado sus bases sobre un modelo de economía lineal, caracterizado por la cultura del derroche y la producción de artículos de un solo uso. En los últimos años, la utilización de este modelo ha supuesto unas consecuencias ambientales fatídicas para la vida terrestre y acuática del planeta Tierra: la reducción exponencial de los recursos naturales y un aumento de los residuos que terminan vertidos en el medio ambiente. Ante esta situación crítica, nace un nuevo modelo económico, que se basa en la circularidad de los productos y materiales. Este sistema circular es la solución económica más sostenible y adecuada para resolver el problema climático. Es momento de adoptar este modelo como el eje central de las actividades empresariales y dejar atrás las concepciones lineales y las conductas humanas consumistas que han llevado al planeta a vivir una situación trascendental. El modelo, actualmente se incorpora en las corporaciones a partir de tres maneras diversas dependiendo del tipo de empresa que sea objeto de análisis. No consta
  Matèria: Desenvolupament sostenible
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Forns Gómez, Alba
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: L'economia circular: moda o nou model de negoci? Circular economy: trend or new business model? La economía circular: moda o nuevo modelo de negocio? No consta
  Data de la defensa del treball: 2020-09-29
  Paraules clau: medi ambient - economia circular - sostenibilitat environment - circular economy - sustainability medio ambiente - economía circular - sostenibilidad
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: L'economia circular: moda o nou model de negoci?
  Director del projecte: Borràs Garrido, Irene
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Desenvolupament sostenible
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar