Treballs Fi de Grau> Economia

Valoració econòmica del temporal Glòria al Delta de l'Ebre

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2753
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2753
 • Autors:

  Llopis Beltri, Aida
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-11-06
  Resum: La regressió del Delta de l’Ebre és un fenomen que fa molts anys que desperta certa preocupació a la gran majoria de la població ebrenca. Segons indica Abella (2020), integrant de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), cada any la costa del Delta es veu reduïda en 15 metres, tot i això hem vist com el temporal Glòria ha sigut capaç de fer que el Delta hagi experimentat un retrocés de tres quilòmetres amb tan sols tres dies. L’objectiu del treball és analitzar i avaluar l’impacte econòmic que ha ocasionat el temporal Glòria a la platja de Migjorn, pertanyent la població de Sant Jaume d’Enveja, i a més, esbrinar quina seria la disposició a pagar dels individus per tal de deixar la platja en el seu estat inicial. Per tal de realitzar aquesta valoració s’utilitzarà el mètode de valoració contingent amb el qual és imprescindible realitzar una sèrie d’enquestes a una mostra de la població. Els resultats finals ens indicaran quina és la valoració econòmica que fan els individus respecte a la millora del bé ambiental. The Ebro Delta’s regression is a phenomenon that, for many years, has worried the vast majority of the Delta’s population. According to Abella (2020), a member of the Platform in Defense of the Ebro (PDE), every year, the Delta’s coastline is reduced by 15 meters, although we have seen how the storm Gloria has accelerated the Delta’s coastline reduction to three kilometers in just three days. The aim of this research is to analyze and assess the economic impact caused by the storm Gloria on the Migjorn beach, which belongs to the town of Sant Jaume d'Enveja. We also aim at finding out what individuals would be willing to pay in order to bring the beach back to its original state. In order to carry out this assessment, the contingent assessment method will be used. For this method, it is essential to carry out a series of surveys on a population sample. The final results will reveal what is the economic assessment that individuals make regarding the improvement of an environmental good. La regresión del Delta del Ebro es un fenómeno que hace muchos años que despierta cierta preocupación a la gran mayoría de la población ebrenca. Según indica Abella (2020), integrante de la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE), cada año la costa del Delta se ve reducida en 15 metros, sin embargo hemos visto como el temporal Gloria ha sido capaz de hacer que el Delta haya experimentado un retroceso de tres kilómetros con tan solo tres días. El objetivo del trabajo es analizar y evaluar el impacto económico que ha ocasionado el temporal Gloria en la playa de Migjorn, perteneciente a la población de San Jaime, y además, averiguar cuál sería la disposición a pagar de los individuos con el fin de dejar la playa en su estado inicial. Para realizar esta valoración se utilizará el método de valoración contingente con el que es imprescindible realizar una serie de encuestas a una muestra de la población. Los resultados finales nos indicarán cuál es la valoración económica que hacen los individuos respecto a la mejora del bien ambiental.
  Matèria: Regressió Delta de l'Ebre
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Llopis Beltri, Aida
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Economic evaluation of the storm Gloria in the Ebro Delta Valoración económica del temporal Gloria en el Delta del Ebro
  Data de la defensa del treball: 2020
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Disposición a pagar; temporal Gloria; playa Migjorn Willingness to pay; storm Gloria; Migjorn beach Disposició a pagar; temporal Glòria; platja Migjorn
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Valoració econòmica del temporal Glòria al Delta de l'Ebre
  Director del projecte: Mogas Amorós, Joan
  Ensenyament(s): Economia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Regressió Delta de l'Ebre
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar