Treballs Fi de Grau> Geografia

Tarragona Counties as a spiritual tourism destination

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2837
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2837
 • Autors:

  Cabré Recha, Ester
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-11-23
  Resum: Les peregrinacions, els espais sagrats, les activitats naturals i els retirs espirituals contribueixen al significat i la identitat, però també a la salut i el benestar de l'individu. El turisme espiritual és part del turisme cultural que, juntament amb el turisme religiós, és un dels mercats turístics que està experimentant un major creixement a Espanya. L'estudi té com a objectiu demostrar que el turisme espiritual pot contribuir a un desenvolupament sostenible per als comtats de Tarragona. Basant-nos en aquesta hipòtesi, l'autor examina alguns estudis de cas que tenen en comú un vincle entre el turisme espiritual i la identitat d'un lloc. Sorgeixen com a exemples d'expressió espiritual que tenen una base espiritual significativa.  Pilgrimages, sacred spaces, natural activities and spiritual retirements are contributors to meaning and identity, but also to the individual’s health and well-being. Spiritual tourism is part of cultural tourism that together with religious tourism is one of the tourism markets, which is experiencing greater growth in Spain. The study aims to demonstrate that spiritual tourism may contribute to a sustainable development for Tarragona Counties. Based on this hypothesis, the author examines some case studies that have in common a link between spiritual tourism and identity of a place. They emerge as examples of spiritual expression that have a significant spiritual base. Las peregrinaciones, los espacios sagrados, las actividades naturales y los retiros espirituales contribuyen al significado y la identidad, pero también a la salud y el bienestar del individuo. El turismo espiritual es parte del turismo cultural que, junto con el turismo religioso, es uno de los mercados turísticos, que está experimentando un mayor crecimiento en España. El estudio tiene como objetivo demostrar que el turismo espiritual puede contribuir a un desarrollo sostenible para los condados de Tarragona. Basándonos en esta hipótesis, el autor examina algunos estudios de caso que tienen en común un vínculo entre el turismo espiritual y la identidad de un lugar. Surgen como ejemplos de expresión espiritual que tienen una base espiritual significativa.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Turismo y ocio Tourism and leisure Turisme i oci
  Departament: Geografia
  Estudiant: Cabré Recha, Ester
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: La provincia de Tarragona como destino de turismo espiritual Tarragona Counties as a spiritual tourism destination La província de Tarragona com a destinació de turisme espiritual
  Data de la defensa del treball: 2020-06-19
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: turismo espiritual, turismo religioso, provincia de Tarragona Tarragona Counties as a spiritual tourism destination turisme espiritual, turisme religiós, província de Tarragona
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Tarragona Counties as a spiritual tourism destination
  Director del projecte: Paolo Russo, Antonio
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turismo y ocio
  Tourism and leisure
  Turisme i oci
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar