Treballs Fi de Grau> Geografia

El turisme en temps del Coronavirus

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2858
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2858
 • Autors:

  Ivern Ibarra, Sebastià
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-11-24
  Resum: Aquest estudi té l’objectiu de calcular l’impacte de la malaltia infecciosa coneguda popularment com a Coronavirus dins la indústria turística en els seus dos epicentres, cronològicament, la Xina i Europa. Les nombroses investigacions al voltant d’aquest subjecte remarquen el profund efecte de la conjuntura envers aquest sector. La velocitat de transmissió del Coronavirus ha negat ràpidament la quotidianitat de gran part de la població d’aquestes regions, amb mesures per aturar la seva expansió com el tancament de fronteres i/o el confinament total, entre altres, el qual ha minvat les seves economies, dins elles situant-se el turisme, un sector amb una participació destacada que ha patit unes conseqüències mai vistes amb anterioritat. This study aims to determine the impact of the infectious disease popularly known as Coronavirus within the tourism industry between its two epicentres, chronologically being China and Europe. Numerous investigations regarding this subject highlight the profound effect of this event on the sector. The transmission speed of Coronavirus has quickly denied daily habits for much of the population from these regions, with measures to stop its expansion such as border closures and/or total confinement, among others, which has shrunk its economies, with tourism being a prominent sector that has suffered such consequences that had never been seen before. El estudio tiene el objetivo de calcular el impacto de la enfermedad infecciosa conocida popularmente como Coronavirus dentro de la industria turística en sus dos epicentros, cronológicamente, China y Europa. Las numerosas investigaciones rodeando este sujeto remarcan el profundo efecto de la coyuntura respecto este sector. La velocidad de transmisión del Coronavirus ha negado rápidamente la cotidianeidad de gran parte de la población de estas regiones, con medidas para aturar su expansión como el cierre de fronteras y/o el confinamiento total, entre otros, el cual ha hecho caer sus economías, dentro de ellas situándose el turismo, un sector con una participación destacada que ha sufrido unas consecuencias nunca vistas antes.
  Matèria: Turisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turismo y ocio Tourism and leisure Turisme i oci
  Departament: Geografia
  Estudiant: Ivern Ibarra, Sebastià
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: El turisme en temps del Coronavirus Tourism in times of Coronavirus El turismo en tiempo del Coronavirus
  Data de la defensa del treball: 2020-06-19
  Paraules clau: Coronavirus, turisme, epicentre Coronavirus, tourism, epicenter Coronavirus, turismo, epicentro
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El turisme en temps del Coronavirus
  Director del projecte: Queralt Basterra, Joaquim
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turismo y ocio
  Tourism and leisure
  Turisme i oci
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar