Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

DNZTRACKERS, Como crear una marca artística en Instagram

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2903
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2903
 • Autors:

  Marcos Moreno, Sergio
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-02
  Resum: DNZTRACKERS és una marca personal que hem creat per a l'elaboració d'un treball de fi grau de màrqueting per estudiar el desenvolupament d'una marca dins d'una xarxa social, per això estudiem diferents artistes, tot dins de la cultura del hip-hop, per analitzar com han desenvolupat la seva marca en línia i quins resultats han obtingut. Per introduir l'obra analitzem una sèrie de conceptes com l'artista o Instagram, la plataforma social on desenvoluparem el nostre treball. Utilitzem conceptes que hem après de les assignatures com a principis de màrqueting per elaborar aquest treball, així com l'ús diari de la xarxa social i el coneixement que tenim de la dansa. La situació d'una pandèmia global ens ha obligat a adaptar i corregir alguns patrons de treball i d'estudi, així com incorporar algunes seccions que pensàvem que eren apropiades. DNZTRACKERS is a personal brand that we have created for the elaboration of an end-of-the-line marketing degree work to study the development of a brand within a social network, for this we study different artists, all within the hip-hop culture, to analyze how they have developed their brand online and what results they have obtained. To introduce the work we analyzed a series of concepts such as artist or Instagram, the social platform where we would develop our work. We use concepts that we have learned from the subjects as marketing principles to elaborate this work, as well as the daily use of the social network and the knowledge we have of dance as remaining. The situation of a global pandemic has forced us to adapt and correct some patterns of work and study, as well as to incorporate some sections that we thought were appropriate. DNZTRACKERS es una marca personal que hemos creado para la elaboración de un trabajo de final de grado de marketing para estudiar el desarrollo de una marca dentro de una red social, para ello estudiamos diferentes artistas, todos dentro de la cultura del hip-hop, para analizar como han ido desarrollando su marca online y que resultados han obtenido. Para introducir el trabajo analizamos una serie de conceptos como artista o Instagram, la plataforma social donde desarrollaríamos nuestro trabajo. Utilizamos conceptos que hemos ido aprendiendo de las asignaturas como principios de marketing para elaborar este trabajo, así como el uso cotidiano de la red social y el conocimiento que tenemos del baile como restante. La situación devenida de pandemia mundial nos ha obligado a adaptarnos y corregir algunas pautas del trabajo y del estudio, así como incorporar algunos apartados que creíamos convenientes.
  Matèria: Màrqueting
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Marcos Moreno, Sergio
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: DNZTRACKERS, Com crear una marca artística en Instagram DNZTRACKERS, How to create an artistic brand on Instagram
  Data de la defensa del treball: 2020-07-03
  Paraules clau: Instagram; marca personal; ball Instagram; marca personal; baile
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: DNZTRACKERS, Como crear una marca artística en Instagram
  Director del projecte: Rabassa Figueras, Maria Noemí
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Màrqueting
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar