Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

RAFT Polymerization study of thermo-responsive polymers

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:291
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG291
 • Autors:

  Antonio Morente, Núria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-10-15
  Resum: En aquest estudi s’ha dut a terme la síntesis d’alguns agents de transferència de cadena per a poder donar lloc a la polimerització de certs polímers amb comportament termo‐sensible. La polimerització va ser donada pel mètode de transferència de cadena per addició fragmentació reversible, un dels mètodes més tolerants de les polimeritzacions radicalàries en viu. Els primers resultats obtinguts no van ser bons a causa de que els agents de transferència de cadena no eren els apropiats per al tipus de monòmer que es volia utilitzar (metacrilat). Finalment es van obtindré uns bons resultats ja que el comportament termo‐sensible dels polímers sintetitzats s’apropa a les propietats que ha de tenir un material amb aquestes característiques. La finalitat de sintetitzar aquests polímers és aplicar‐los en el camp de la biomedicina. In this study has been carried out the synthesis of some transfer chain agents to lead a polymerization of polymers with thermo‐responsive behaviour. The polymerization has been done by reversible addition‐fragmentation chain transfer method, one of the most tolerant of the living radical polymerization. The first results were not good because of the chain transfer agents, which were not the proper ones for the used monomer (methacrylate). Finally some good results were obtained since the synthetized polymers had a thermo‐responsive behaviour, close to the properties that this kind of material has to have. The aim of the synthesis of this polymers is to be able to apply them in the biomedicine field. En este estudio se ha dado a cabo la síntesis de algunos agentes de transferencia de cadena para poder dar lugar a la polimerización de ciertos polímeros con comportamiento termosensible. La polimerización fue dada por el método de transferencia de cadena por adición fragmentación reversible, uno de los métodos más tolerantes de las polimerizaciones radicalarias en vivo. Los primeros resultados obtenidos no fueron buenos a causa de que los agentes de transferencia de cadena no eran los apropiados para el tipo de monómero que se quería usar (metacrilato). Finalmente se obtuvieron buenos resultados ya que el comportamiento termo‐sensible de los polímeros sintetizados se acerca a las propiedades que ha de tener un material con estas características. La finalidad de sintetizar estos polímeros es aplicarlos en el campo de la biomedicina.
  Matèria: Polímers
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Antonio Morente, Núria
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Estudi de la polimerització RAFT de polímers termosensibles RAFT Polymerization study of thermo-responsive polymers Estudio de la polimerización RAFT de polímeros termosensibles
  Data de la defensa del treball: 2015-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Polímers, polimerització Polymers, polymerization Polímeros, polimerización
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: RAFT Polymerization study of thermo-responsive polymers
  Director del projecte: Fernandez, Elena
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Polímers
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar