Treballs Fi de Grau> Química

Desenvolupament de mètodes per determinar propietats de productes propis mitjançant tècniques analítiques

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:293
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG293
 • Autors:

  Bladé Costa, Pol
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-10-15
  Resum: Este trabajo ha sido realizado en el centro de R+D de la División de Química Intermèdia de ERCROS. Se compone de dos partes completamente diferentes, pero el objetivo de ambos proyectos es determinar las propiedades de los propios productos utilizando técnicas analíticas . El primer proyecto implica el desarrollo de un método para determinar la reacción de curado exotérmica y la estabilidad de diferentes muestras de polvo de moldeo utilizando una técnica de análisis térmico, la calorimetría diferencial de barrido (DSC). El polvo de moldeo es el producto propio, y son polímeros termoestables con un amplio campo de aplicación. En el segundo proyecto, el método desarrollado utiliza una técnica cromatográfica , la cromatografía de permeación en gel (GPC). En esta técnica, se produce la separación basada en el tamaño de los analitos. El producto propio son las resinas y el propósito del proyecto es determinar la distribución del peso molecular de estas. En ambos proyectos se han propuesto algunas mejoras que permitan obtener mejores resultados. This work has been done in the center of R&D of the Chemical Intermediate Division of ERCROS. It consists of two parts completely different, but the aim of both projects is to determine properties of own products using analytical techniques. The first project involves the development of a method to determine the curing reaction exothermic and stability of different molding powder samples using a thermal analysis technique, the Differential Scanning Calorimetry (DSC). The molding powder are the product itself and are thermosetting polymers with a wide field of application. In the second project, the developed method is using a chromatographic technique, the gel permeation chromatography (GPC). In this technique, the separation occurs based on the size of the analytes. The product itself are resins and purpose of the project is to determine the molecular weight distribution of these. In both projects have been proposed some improvements which could achieve better results. Aquest treball ha estat realitzat al centre de R+D de la Divisió de Química intermèdia d'ERCROS. Es compon de dues parts completament diferents, però l'objectiu de tots dos projectes és determinar les propietats de propis productes utilitzant tècniques analítiques. El primer projecte implica el desenvolupament d'un mètode per a determinar la reacció de curat exotèrmica i l'estabilitat de diferents mostres de pols de moldeig utilitzant una tècnica d'anàlisi tèrmic, la calorimetria diferencial d'escombrat (DSC). La pols de moldeig és el producte propi, i són polímers termoestables amb un ampli camp d'aplicació. En el segon projecte, el mètode desenvolupat utilitza una tècnica cromatogràfica, la cromatografia de permeació en gel (GPC). En aquesta tècnica, es produeix la separació basada en la mida dels analits. El producte propi són les resines i el propòsit del projecte és determinar la distribució del pes molecular d'aquestes. En tots dos projectes s'han proposat algunes millores que permetin obtenir millors resultats.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Gestió dEmpreses
  Estudiant: Bladé Costa, Pol
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Desenvolupament de mètodes per determinar propietats de productes propis mitjançant tècniques analítiques Development of methods for determining properties of products using analytical techniques Desarrollo de métodos para determinar propiedades de productos propios mediante técnicas analíticas
  Data de la defensa del treball: 2015-06-10
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Química, GPC, DSC Chemical, GPC, DSC Química, GPC, DSC
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Desenvolupament de mètodes per determinar propietats de productes propis mitjançant tècniques analítiques
  Director del projecte: Camarasa, Teresa
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar