Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Las proantocianidinas modulan de manera diferente la expresión génica del tejido adiposo blanco en ratas obesas en función del fotoperiodo

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2942
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2942
 • Autors:

  Selma Ros, Pasqual
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-14
  Resum: L'obesitat és una malaltia causada per una acumulació excessiva o anormal de greix corporal. Es produeix una expansió del teixit adipós blanc (TAB) que origina alteracions metabòliques que suposen un gran risc per a la salut i contribueixen al desenvolupament de malalties metabòliques com la diabetis tipus II. Les proantocianidines, flavonoides més abundants en la dieta humana, milloren aquestes alteracions metabòliques relacionades amb l’obesitat. L'objectiu d'aquest estudi va ser avaluar els efectes beneficiosos d'un extracte de proantocianidines de llavors de raïm (GSPE) sobre la fisiologia i el metabolisme lipídic del teixit adipós blanc inguinal (TABi) depenent del fotoperíode en el que el GSPE va ser administrat (18, 12 o 6 h de llum/dia). Nou grups de rates Fischer 344 exposats als corresponents fotoperíodes van ser alimentades amb dieta estàndard (STD) o de cafeteria (CAF) durant 5 setmanes. Durant les següents 4 setmanes, les rates CAF van ser suplementades amb GSPE o vehicle (VH) i els animals amb dieta STD amb VH. Es va realitzar una anàlisi histològic del TABi per determinar l'efecte de l'GSPE sobre la morfologia dels adipòcits. A més, es va avaluar l'efecte del GSPE sobre l'expressió de gens implicats en el metabolisme lipídic del TABi mitjançant RT-­‐qPCR. Els resultats histològics no van mostrar un efecte significatiu del GSPE sobre la morfologia del TABi associada a l'obesitat induïda per la dieta en cap fotoperíode analitzat. No obstant, el GSPE va modular de manera diferent l'expressió de gens implicats en el metabolisme lipídic del TABi depenent del fotoperíode. En conclusió, les proantocianidines i altres polifenols podrien modular la funcionalitat del teixit adipós de manera diferent depenent del fotoperíode en que es consumeixen. La obesidad es una enfermedad causada por una acumulación excesiva o anormal de grasa corporal. Se produce una expansión del tejido adiposo blanco (TAB) que origina alteraciones metabólicas que suponen un gran riesgo para la salud y contribuyen al desarrollo de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo II. Las proantocianidinas, flavonoides más abundantes en la dieta humana, mejoran estas alteraciones metabólicas relacionadas con la obesidad. El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos beneficiosos de un extracto de proantocianidinas de semillas de uva (GSPE) sobre la fisiología y el metabolismo lipídico del tejido adiposo blanco inguinal (TABi) dependiendo del fotoperiodo en el que el GSPE fue administrado (18, 12 o 6 h de luz/día). Nueve grupos de ratas Fischer 344 expuestos a los correspondientes fotoperiodos fueron alimentadas con dieta estándar (STD) o de cafetería (CAF) durante 5 semanas. Durante las siguientes 4 semanas, las ratas CAF fueron suplementadas con GSPE o vehículo (VH) y los animales con dieta STD con VH. Se realizó un análisis histológico del TABi para determinar el efecto del GSPE sobre la morfología de los adipocitos. Además, se evaluó el efecto del GSPE sobre la expresión de genes implicados en el metabolismo lipídico del TABi mediante RT-­‐qPCR. Los resultados histológicos no mostraron un efecto significativo del GSPE sobre la morfología del TABi asociada a la obesidad inducida por la dieta en ningún fotoperiodo analizado. No obstante, el GSPE moduló de manera diferente la expresión de genes implicados en el metabolismo lipídico del TABi dependiendo del fotoperiodo. En conclusión, las proantocianidinas y otros polifenoles podría modular la funcionalidad del tejido adiposo de manera diferente dependiendo del fotoperiodo en el que se consumen.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Selma Ros, Pasqual
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Les proantocianidines modulen de manera diferent l'expressió génica Proanthocyanidins modulate differently the gene expression of white adipose tissue in obese rats depending on the photoperiod Las proantocianidinas modulan de manera diferente la expresión génica del tejido adiposo blanco en ratas obesas en función del fotoperiodo
  Data de la defensa del treball: 2020-09-04
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: obesitat, TABi, GSPE, fotoperíode, metabolisme lipídic, dieta de cafeteria obesity, TABi, GSPE, photoperiod, lipid metabolism, cafeteria diet obesidad, TABi, GSPE, fotoperiodo, metabolismo lipídico, dieta de cafetería
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Las proantocianidinas modulan de manera diferente la expresión génica del tejido adiposo blanco en ratas obesas en función del fotoperiodo
  Director del projecte: Aragonès Bargalló, Gerard
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar