Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Unitat de recuperació d'àcid acètic d'una planta d'acetat de vinil monòmer

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2958
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2958
 • Autors:

  Pidhorodetskyy, Myroslav
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-15
  Resum: En este trabajo de final de grado se han estudiado 3 unidades que pertenecen a una planta de producción de acetato de vinilo monómero mediante el proceso Bayer. La primera de ellas es la unidad de columna azeotrópica, encargada de a partir de una mezcla de más de 15 componentes, obtener un destilado y un producto de fondo de columna casi puro de acetato de vinilo y ácido acético respectivamente. La segunda unidad estudiada es la llamada columna de acetato de etilo. La función de esta es purificar el ácido acético. Por último, la tercera unidad estudiada es la unidad de columna deshidratadora. Esta se encarga de purificar el acetato de vinilo. Cada una de las unidades contiene una columna de destilación y sus equipos asociados (intercambiadores de calor, acumuladores de reflujo, bombas, ...). El alcance de este proyecto incluye un estudio preliminar de las diferentes unidades, el diseño funcional y mecánico de todos los equipos mencionados anteriormente, un estudio de la seguridad de las instalaciones, un manual de medio ambiente, un manual de mantenimiento, un manual de operación y un estudio económico. In this final degree project 3 units belonging to a vinyl acetate monomer production plant that uses the Bayer process were studied. The first one is the azeotropic column unit, which is responsible for obtaining a distillate and an almost pure column bottom product of vinyl acetate and acetic acid, respectively, from a mixture of more than 15 components. The second unit studied is the so-called ethyl acetate column. Its function is to purify acetic acid. Finally, the third unit studied is the dehydrating column unit. It is responsible for purifying vinyl acetate. Each of the units contains a distillation column and its associated equipment (heat exchangers, reflux accumulators, pumps, ...). The scope of this project includes a preliminary study of the different units, the functional and mechanical design of all the equipment mentioned above, a study of the safety of the facilities, an environmental manual, a maintenance manual, an operation manual and an economic study. En aquest treball de final de grau s’han estudiat 3 unitats que pertanyen a una planta de producció d’acetat de vinil monòmer mitjançant el procés Bayer. La primera d’elles és la unitat de columna azeotròpica, encarregada de a partir d’una mescla de més de 15 components, obtenir un destil·lat i un producte de fons de columna gairebé pur d’acetat de vinil i àcid acètic respectivament. La segona unitat estudiada és l’anomenada columna d’acetat d’etil. La funció d’aquesta és purificar l’àcid acètic. Per últim, la tercera unitat estudiada és la unitat de columna deshidratadora. Aquesta s’encarrega de purificar l’acetat de vinil. Cada una de les unitats conté una columna de destil·lació i els seus equips associats (intercanviadors de calor, acumuladors de reflux, bombes, ...). L’abast d’aquest projecte inclou un estudi preliminar de les diferents unitats, el disseny funcional i mecànic de tots els equips mencionats anteriorment, un estudi de la seguretat de les instal·lacions, un manual de medi ambient, un manual de manteniment, un manual d’operació i un estudi econòmic.
  Matèria: Enginyeria Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: Pidhorodetskyy, Myroslav
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Unitat de recuperació d'àcid acètic d'una planta d'acetat de vinil monòmer Acetic acid recovery unit from a VAM plant Unidad de recuperación de ácido acético de una planta de acetato de vinilo monómero
  Data de la defensa del treball: 2020-07-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: destil·lació, disseny d'equips, acetat de vinil distillation, equipment design, vinyl acetate destilación, diseño de equipos, acetato de vinilo
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Unitat de recuperació d'àcid acètic d'una planta d'acetat de vinil monòmer
  Director del projecte: Basco Montia, José
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar