Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Diseño de un tren de acabado de una planta de producción de alkoxylados insolubles en agua

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2962
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2962
 • Autors:

  Tirado Bermúdez, Jose Maria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-15
  Resum: Antonio Cabello Rimbau ens ha encomanat el disseny d’un tren d’acabat per a una planta de producció de glicol alcoxilat a causa del gran creixement de la demanda dels darrers anys. Els cinc productes finals diferents que l'empresa vendrà finalment són: PEG 300, PEG 400, PEG 600, PEG 1000, PEG 1450. La producció total durant un any natural ascendeix a 1.34E+05 tones. La neutralització amb àcid acètic es realitza per a la producció de PEG 1450. Per a PEG 600 i PEG 1000, la seva neutralització es realitza amb àcid fosfòric i després es passa a través d’un filtre per eliminar els cristalls que es formen durant la neutralització. Per a la producció de PEG300 i PEG400, primer s’ha de formar una precapa i barrejar-lo amb el producte per a què finalment passi per un filtre de candeles. Per acabar, per assolir les especificacions, s’han de passar els PEG 600, PEG 1000, PEG 300 i PEG 400 per una torre de buit amb la qual es pot reduir la quantitat d’aigua. A l'informe podeu veure els esquemes (diagrama de blocs, PFD, P&ID i disposició), llistats de canonades, instruments, equips i vàlvules, fulls de dades d'especificació i el disseny d'un tanc, bomba i filtre de cartutx. A més, s'ha descrit el control i la funcionalitat de la planta. Finalment, s'ha elaborat un estudi econòmic de la planta per especificar la viabilitat d'invertir en el projecte. Com a resultat d’aquest estudi, es determina que la inversió del projecte és rentable econòmicament, amb un VAN de 1.36E + 08, un TIR del 86.3% i un període de devolució de 5 anys i 2 mesos. Antonio Cabello Rimbau has entrusted us with the design of a finishing train for an alkoxylated glycol production plant due to the great growth in demand in recent years. The five different end products that the company will finally sell are: PEG 300, PEG 400, PEG 600, PEG 1000, PEG 1450. Total production during a calendar year amounts to 1.34E+05tons. Neutralization with acetic acid is carried out for the production of PEG 1450. For PEG 600 and PEG1000, their neutralization is carried out with phosphoric acid and then it is passed through a filter to eliminate the crystals that form during neutralization. For the production of PEG300 and PEG400, a slurry will first have to be formed and mixed with the product so that it finally passes through a candle filter. At last, to reach the specification, the PEG 600, PEG 1000, PEG 300 and PEG 400 must be passed through a vacuum tower with which the amount of water can be reduced. In the report you can see the diagrams (Block diagram, PFD, P&ID and layout), lists of pipes, instruments, equipment and valves, specification data sheets, and the design of a tank, pump and the cartridge filter. Furthermore, the control and functionality of the plant have been as well described. Finally, an economic study of the plant has been prepared to specify the feasibility of investing in the project. As a result of this study it is determined that the investment of the project is economically profitable, with a VAN of 1.36E+08, a TIR of 86.3% and a Payback period of 5years and 2 months. El objetivo principal del proyecto es diseñar un tren de acabado para una planta de producción de alkoxylados. La planta de producción de alkoxylados produce cinco tipos diferentes de polietilenglicoles (PEG). Se diseñarán tres procesos para la purificación del producto final y eliminación del catalizador (hidróxido de potasio en base acuosa). Los cinco productos finales se tienen que suministrar en cinco tanques de almacenaje diferentes. Estos son el PEG300, PEG400, PEG600, PEG1000 y PEG1450. Para obtener los productos, se han de separar de las impurezas y el catalizador de la reacción por medio de diferentes equipos unitarios con el objetivo de conseguir la mejor calidad del producto final. El alcance del proyecto engloba el proceso de purificación del polietilenglicol. Desde el tanque de descarga del reactor (Rundown Tank) hasta los cinco tanques finales de almacenaje. El proyecto incluye los diferentes diagramas para el desarrollo de la ingeniería. En él se encuentran el diagrama de bloques, PFD, P&Id, layout y alzado de la planta. Se incluye el diseño de diversos equipos e instrumentación pertenecientes a la ingeniería de detalle con los que completar el funcionamiento del proceso. Asimismo, se ha confeccionado la planificación, las bases de diseño, la seguridad, balance económico y manuales de operación para el desarrollo del proyecto.
  Matèria: Enginyeria Química
  Idioma: spa
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: Tirado Bermúdez, Jose Maria
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Disseny d'un tren d'acabat d'una planta de producció de alkoxylados insolubles en aigua Design of a finishing train for a water insoluble alkoxylado production plant Diseño de un tren de acabado de una planta de producción de alkoxylados insolubles en agua
  Data de la defensa del treball: 2020-07-08
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Batch/tren de acabats/PEG Batch/finishing train/PEG Batch/tren de acabados/PEG
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Diseño de un tren de acabado de una planta de producción de alkoxylados insolubles en agua
  Director del projecte: Cabello Rimbau, Antoni
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar