Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Quantification of secreted cytokines from an intestinal bowel disease in vitro model.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2964
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2964
 • Autors:

  Romero Uruñuela, Tais
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-15
  Resum: The present thesis has two main objectives to study epithelial restoration in the course of inflammatory bowel disease (IBD), i) identification of biomarkers associated to epithelial restoration processes by ELISA technique and ii) in situ monitoring of those biomarkers by integrating in vitro IBD model to a SPR biosensing module. La present tesi té dos objectius principals per estudiar la restauració epitelial en el curs de la malaltia inflamatòria intestinal (IBD), i) la identificació de biomarcadors associats als processos de restauració epitelial mitjançant la tècnica ELISA ii) el seguiment in situ d’aquests biomarcadors mitjançant la integració de IBD in vitro model a un mòdul de biosensibilitat SPR.
  Matèria: Bioquímica i tecnologia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: Romero Uruñuela, Tais
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Cuantificación de citocinas secretadas de un modelo in vitro de enfermedad inflamatoria intestinal Quantification of secreted cytokines from an intestinal bowel disease in vitro model. Quantificació de citoquines secretades en un model in vitro d’una malaltia inflamatòria intestinal.
  Data de la defensa del treball: 2020-08-04
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: citocines, SPR, MII cytokines, SPR, IBD citoquinas, SPR, EII
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Quantification of secreted cytokines from an intestinal bowel disease in vitro model.
  Director del projecte: Masip Vernis, Lluis
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioquímica i tecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar