Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Optimització del cultiu tridimensional de mioblasts humans

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2979
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2979
 • Autors:

  Esquerrà Parés Marina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-16
  Resum: La ciència avança dia rere dia i la bioenginyeria amb ella. Com a científics tenim el deure de cercar mètodes que millorin el sistema que ens envolta. Actualment el desenvolupament de noves estratègies terapèutiques, es basa en models animals i en cultius de cèl·lules bidimensionals in vitro. Però cal tenir en compte que l’ús d’animals simple implica problemes ètics i les estructures bidimensionals no són capaces de reproduir el microambient fisiològic del cos humà. En aquest treball s’han optimitzat el cultiu tridimensional de mioblasts humans, amb l’objectiu de sintetitzar a partir de mioblasts de pacients, teixit muscular diferenciat, amb una estructura fisiològica comparable a la del múscul humà. Tot això s’ha fet amb la finalitat de crear una nova tècnica que permeti reduir i si és possible eliminar, l’ús d’animals durant la fase preclínica de nous fàrmacs per a la distròfia miotònica tipus 1. Aquesta és una malaltia minoritària neuromuscular, d’herència autosòmica dominant, multisistèmica on l’òrgan més afectat és el teixit muscular, que a dia d’avui encara no té cura. Són moltes les variables que cal tenir en compte per aconseguir un cultiu tridimensional, capaç de reproduir la fisiologia d’un múscul real. Nosaltres hem optimitzat, el material de l’estructura, la forma de l’estructura, la concentració de cèl·lules, el medi de diferenciació i la viabilitat del cultiu. Totes aquestes optimitzacions s’han comprovat mitjançant anàlisis moleculars, morfològics i funcionals. Science advances constantly and bioengineering with it. As scientists we have a duty to look for methods that improve the system around us. Currently the development of new therapeutic strategies is based on animal models and in vitro two-dimensional cell cultures. But the use of animals always involves ethical issues and two-dimensional structures are not able to reproduce the physiological microenvironment of the human body. In this work, the three-dimensional culture of human myoblasts has been optimized, with the aim of synthesizing differentiated muscle tissue from patients myoblasts, with a physiological structure comparable to that of human muscle. All this has been done in order to create a new technique to reduce and if possible eliminate, the use of animals during the preclinical phase of new drugs for myotonic dystrophy type 1. This is a minority neuromuscular disease, genetic autosomal dominant, multisystemic where the most affected organ is muscle tissue, which to this day still has no cure. There are many variables to consider in order to achieve a threedimensional culture, capable of reproducing the physiology of a real muscle. We have optimized the material of the structure, the shape of the structure, the concentration of cells, the differentiation medium and the viability of the culture. All these optimizations have been verified by molecular, morphological and functional analyzes.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Fernandez Costa, Juanma
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Esquerrà Parés Marina
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Optimització del cultiu tridimensional de mioblasts humans Optimization of three-dimensional culture of human myoblasts Optimización del cultivo tridimensional de mioblastos humanos
  Data de la defensa del treball: 2020-09-04
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: cultiu tridimensional, mioblasts humans, distròfia miotònica tipus 1 three - dimensional culture, human myoblasts, myotonic dystrophy type 1 cultivo tridimensional, mioblastos humanos, distrofia miotónica tipo 1
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Optimització del cultiu tridimensional de mioblasts humans
  Director del projecte: Blay Olivé, Maria Teresa
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar