Treballs Fi de Grau> Ciències Mèdiques Bàsiques

Evaluación de la actividad de nuevos compuestos investigacionales sobre receptores sigma-1

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:2980
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2980
 • Autors:

  Pardines Ortiz, Marisa
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-16
  Resum: Les malalties neurodegeneratives són patologies multifactorials que alteren la integritat neuronal. El principal inconvenient que presenten els medicaments actuals és que només permeten alleujar part del quadre simptomàtic. Per tant, és important comprendre millor els processos i mecanismes involucrats en la neurodegeneració amb l'objectiu d'identificar una nova diana terapèutica que sigui capaç de restablir la integritat neuronal o com a mínim, detenir la seva evolució. Aquest treball s'ha centrat en la malaltia de l'Alzheimer (EA) i el dolor neuropàtic (DN). El fonament del projecte és l'avaluació d'una sèrie de compostos sintetitzats que dirigeixen el seu efecte a dues dianes involucrades en l'aparició d'EA i DN: la epóxido-hidrolasa soluble (sEH: soluble epoxide-hydrolase) i el receptor σ1. S'ha demostrat la interacció d'un important nombre de nous compostos sobre totes dues dianes. No obstant això, és necessari caracteritzar la naturalesa de la seva activitat. Si el compost actua com agonista potencialment pot ser neuroprotector i, per tant, d'interès per a l'EA. Contràriament, si el seu efecte és antagonista actuarà com a analgèsic i serà d'interès per al DN. Per a dur a terme aquest estudi, s'han utilitzat cèl·lules PC12 perquè són un excel·lent model per a estudiar l'efecte de nous compostos sobre la diferenciació i el creixement neuronal. Desafortunadament, a causa de la pandèmia de COVID-19, es va interrompre l'estudi i només es van obtenir resultats preliminars amb Nerve growth factor (NGF), el qual potenciava el nombre de cèl·lules diferenciades i la longitud de les seves dendrites. Las enfermedades neurodegenerativas son patologías multifactoriales que alteran la integridad neuronal. El principal inconveniente que presentan los medicamentos actuales es que sólo permiten aliviar parte del cuadro sintomático. Por tanto, es importante comprender mejor los procesos y mecanismos involucrados en la neurodegeneración con el objetivo de identificar una nueva diana terapéutica que sea capaz de restablecer la integridad neuronal o como mínimo, detener su evolución. Este trabajo se ha centrado en la enfermedad del Alzheimer (EA) y el dolor neuropático (DN). El fundamento del proyecto es la evaluación de una serie de compuestos sintetizados que dirigen su efecto a dos dianas involucradas en la aparición de EA y DN: la epóxido-hidrolasa soluble (sEH: soluble epoxide-hydrolase) y el receptor σ1. Se ha demostrado la interacción de un importante número de nuevos compuestos sobre ambas dianas. No obstante, es necesario caracterizar la naturaleza de su actividad. Si el compuesto actúa como agonista potencialmente puede ser neuroprotector y, por tanto, de interés para la EA. Contrariamente, si su efecto es antagonista actuará como analgésico y será de interés para el DN. Para llevar a cabo este estudio, se han utilizado células PC12 porque son un excelente modelo para estudiar el efecto de nuevos compuestos sobre la diferenciación y el crecimiento neuronal. Desafortunadamente, debido a la pandemia de COVID-19, se interrumpió el estudio y solo se obtuvieron resultados preliminares con Nerve growth factor (NGF), el cual potenciaba el número de células diferenciadas y la longitud de sus dendritas.
  Matèria: Ciències de la Salut
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Ciències Mèdiques Bàsiques
  Estudiant: Pardines Ortiz, Marisa
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Evaluació de l'activitat de nous compostos investigacionals sobre receptors sigma-1 Evaluation of the activity of new investigational compounds on sigma-1 receptors Evaluación de la actividad de nuevos compuestos investigacionales sobre receptores sigma-1
  Data de la defensa del treball: 2020-07-10
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: receptor sigma-1 (σ1), nerve growth factor (NGF), agonista, antagonista, enfermedad del Alzheimer (EA), dolor neuropático (DN). sigma-1 receptor (σ1), nerve growth factor (NGF), agonist, antagonist, Alzheimer's disease (AD), neuropathic pain (NP) receptor sigma-1 (σ1), nerve growth factor (NGF), agonista, antagonista, malaltia de l'Alzheimer (EA), dolor neuropàtic (DN).
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Evaluación de la actividad de nuevos compuestos investigacionales sobre receptores sigma-1
  Director del projecte: Sureda Batlle, Francesc Xavier
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la Salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar