Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Un nou catalitzador de Zn per transformar CO2 en carbonats

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:299
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG299
 • Autors:

  López Redondo, Claudia Sara
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-10-15
  Resum: Abstract Presenten l'eficient utilització d'un complex de metall de transició basat en el baix cost i fàcil de gestionar de lligands 2,9-bis(imino)-1,10-fenantronil com a catalitzador per la reacció de cicloaddició d'epòxids amb diòxid de carboni. Aquest complex en presència de bromur de tetrabutilamoni produeix un 77% de conversió del carbonat en la reacció de cicloaddició amb CO2 i 1,2-epoxihexà a 30 bars, 80ºC durant 20 h (0.1mol% de carga de catalitzador). El complex és estable sota les condicions catalítiques i es podria reciclar per una simple filtració mantenint la conversió en el segon cicle catalític. Abstract We report the efficient utilization of a transition metal complex based on an inexpensive and easy-to-handle 2,9-bis(imino)-1,10-phenanthronyl ligands as catalyst for the coupling of epoxides with carbon dioxide. This complex in the presence of tetrabutylamonium bromide produced a 77 % of carbonate conversion in the cycloaddition of CO2 and 1,2-epoxihexane at 30 bars, 80˚C in 20 h (0.1 mol % catalyst loading). The complex is stable under catalytic conditions and could be recycled by simple filtration maintaining the conversion in a second run. Abstract Presentan la utilización eficiente de un catalizador de metal de transición basado en el bajo coste i fácil gestión de ligandos 2,9-bis(imino)-1,10-fenantronil como catalizador para la reacción de cicloaddición de epóxidos y dióxido de carbono. Este complejo en presencia de bromuro de tetrabutilamonio produce un 77% de conversión del carbonato en la reacción de cicloaddición con CO2 y 1,2-epoxi-hexano a 30 bares, 80ºC durante 20 h /0.1mol% de carga de catalizador). El complejo es estable bajo las condiciones catalíticas i se podría reciclar por una simple filtración manteniendo la conversión en el segundo ciclo catalítico.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: López Redondo, Claudia Sara
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Un nou catalitzador de Zn per transformar CO2 en carbonats A new Zn catalyst to transform CO2 into carbonates Un nuevo catalizador de Zn para transformar CO2 en carbonatos
  Data de la defensa del treball: 2015-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: CO2, carbonats, catalitzador CO2, carbonates, catalyst CO2, carbonatos, catalizador
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Un nou catalitzador de Zn per transformar CO2 en carbonats
  Director del projecte: Masdéu Bultó, Anna Maria
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar