Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Tratamiento con células madre para la degeneración macular

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3008
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3008
 • Autors:

  Senan Salinas, Ana
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-17
  Resum: La degeneració macular és una malaltia de la macula que consisteix en la pèrdua de l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors i l'aparició de druses. Això comporta una pèrdua de la visió central. És una patologia associada a l'edat, per tant, les possibilitats de patir-la augmenten a partir dels 50 anys. Les causes principals són hàbits com fumar, edat i genètica. Així mateix, hi ha dos tipus de degeneració macular, la seca i la humida, diferenciant-se principalment en les hemorràgies característiques de la segona. Així, s'han desenvolupat diferents tècniques per poder diagnosticar tots dos tipus com l'angiografia amb fluoresceïna, l'autoflorescència i els diferents tipus de tomografia de coherència òptica de domini espectral. Pel que fa al tractament per a la degeneració macular, hi ha molts fàrmacs en investigació però el més esperançador és el tractament amb cèl·lules mare. D'aquesta manera, aquest treball fa una revisió sobre diferents assaigs ja en humans amb diferents tipus de cèl·lules mare per tractar la degeneració macular. Pel que fa a les cèl·lules injectades són cèl·lules de l'epiteli pigmentari de la retina derivat de diferents cèl·lules mare. Així, s'estudien les derivades de cèl·lules mare pluripotents obtenint bons resultats en seguretat però sense millores a l'agudesa visual. També es revisen diversos assaigs de cèl·lules derivats de la medul·la òssia, totes amb resultats positius en seguretat però diferents a l'agudesa visual. A més, s'analitzen cèl·lules derivades del teixit adipós però amb efectes secundaris com la pèrdua de visió. Així mateix, les cèl·lules amb millors resultats en agudesa visual i seguretat van ser les cèl·lules derivades de les cèl·lules mare embrionàries. De tota manera, els assaigs es van fer en un nombre reduït de pacients, per tant són necessaris més assaigs per obtenir resultats més significatius. Macular degeneration is a disease of the macula based on the loss of the retinal pigment epithelium and photoreceptors and the appearance of drusen. This leads to loss of the central vision. It is a disease associated with age, therefore the probability of suffering it increase after the age of 50 years. The main causes are smoking, the age and genetic. In addition, there are two types of macular degeneration, dry and wet. The principal difference between them is that wet macular degeneration causes bleeding. Thus, there are different diagnostic techniques to diagnosis the two types of macular degeneration such as fluorescein angiography, autoflorescence, and different types of optical coherence tomography. Regarding the treatment of macular degeneration, there are many drugs under investigation, however the most promising is treatment with stem cells. Thereby, this review is about different essays in humans with different types of stem cells for treating the macular degeneration. The transplanted cells are retinal pigment epithelium cells derivated of diverse stem cells. Thus, pluripotent stem cells are studied with good results in security but no improvement in visual acuity. Also, some essays of stem cells from bone marrow are analysed, all with good results in security but with different results in visual acuity. In addition, stem cells from adipose tissue are studied but they have many adverse effects such as loss of vision. Furthermore, the stem cells with the best results in security and visual acuity are embryonic stem cells. However, these essays are with few patients, therefore it is needed more essays for obtain more results more significant. La degeneración macular es una enfermedad de la macula que consiste en la pérdida del epitelio pigmentario de la retina y los fotorreceptores y la aparición de drusas. Esto conlleva una pérdida de la visión central. Es una patología asociada a la edad, por lo tanto las posibilidades de padecerla aumentan a partir de los 50 años. Las causas principales son hábitos como fumar, la edad y la genética. Asimismo, hay dos tipos de degeneración macular, la seca y la húmeda, diferenciándose principalmente en las hemorragias características de la segunda. Así, se han desarrollado diferentes técnicas para poder diagnosticar ambos tipos como la angiografía con fluoresceína, la autoflorescencia y diferentes tipos de tomografía de coherencia óptica de dominio espectral. En cuanto al tratamiento para la degeneración macular, hay muchos fármacos en investigación sin embargo el más esperanzador es el tratamiento con células madre. De este modo, este trabajo realiza una revisión sobre diferentes ensayos ya en humanos con diferentes tipos de células madre para tratar la degeneración macular. En cuanto a las células inyectadas son células del epitelio pigmentario de la retina derivado de diferentes células madre. Así, se estudian las derivadas de células madre pluripotentes obteniendo buenos resultados en seguridad pero sin mejoras en la agudeza visual. También se revisan varios ensayos de células derivados de la medula ósea, todas con resultados positivos en seguridad pero diferentes en la agudeza visual. Además se analizan células derivadas del tejido adiposo pero con efectos secundarios como la pérdida de visión. Asimismo, las células con mejores resultados en agudeza visual y seguridad fueron las células derivadas de las células madre embrionarias. De todos modos, los ensayos se realizaron en un número reducido de pacientes, por lo tanto son necesarios más ensayos para obtener resultados más significativos.
  Matèria: Bioquímica i biotecnolgoia
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Senan Salinas, Ana
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Tractament amb cèl·lules mare per a la degeneració macular Stem cell treatment for macula degeneration Tratamiento con células madre para la degeneración macular
  Data de la defensa del treball: 2020-09-04
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: degeneración macular, epitelio pigmentario de la retina, células madre macular degeneration, retinal pigment epithelium, stem cells degeneració macular, epiteli pigmentari de la retina, cèl·lules mare
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Tratamiento con células madre para la degeneración macular
  Director del projecte: Portillo Guisado, Maria del Carmen
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnolgoia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar