Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Estudi d'optimització i escalat de la preparació d'una dispersió aquosa de poliuretà

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:301
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG301
 • Autors:

  Mateu Prieto, Blai
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-10-15
  Resum: Diferentes procedimientos experimentales se han probado para preparar una dispersión acuosa de poliuretano. Este procedimiento experimental se ha optimizado y escalado para una dispersión de poliuretano en concreto con buenas propiedades adhesivas. Los resultados muestran que el mejor procedimiento experimental es la adición del prepolímero sobre una disolución acuosa con el neutralizador, realizando la extensión de cadena como último paso, a 300rpm . El escalado se ha realizado preparando primero 2Kg de dispersión, continuando por 5Kg y acabando por 13kg. El agitador de la planta de reactores limita el escalado ya que sólo puede agitar a velocidades bajas de agitación, por eso también se debe estudiar la posibilidad de preparar dispersiones acuosas de poliuretano a velocidades bajas de agitación. Different experimental procedures have been tested to prepare aqueous polyurethane dispersions. This procedure has been optimized and scaled for a particular dispersion with good adhesive properties. This will be further synthetized in the reactor plant. These results show that the best procedure is the pre-polymer addition into the water mixture with the neutralizer, carrying out the extension as the last step, at 300rpm and scaling of production has been carried out starting with 2Kg of dispersion, following with 5Kg and finally with 13Kg. The reactor plant set-up limits the procedure because its agitator can stir at low agitation speeds, thus the possibility to follow the optimized procedure has been studied. Diferents procediments experimentals s’han provat per a preparar una dispersió aquosa de poliuretà. Aquest procediment experimental s’ha optimitzat i escalat per a una dispersió de poliuretà en concreta amb bones propietats adhesives. Els resultats mostren que el millor procediment experimental és l’addició del prepolímer sobre una dissolució aquosa amb el neutralitzador, realitzant l’extensió de cadena com a últim pas, a 300rpm. L’escalat s’ha realitzat preparant primer 2Kg de dispersió, continuant per 5Kg i acabant per 13Kg. L’agitador de la planta de reactors limita l’escalat ja que només pot agitar a velocitats baixes d’agitació, per això també s’ha d’estudiar la possibilitat de preparar dispersions aquoses de poliuretà a velocitats baixes d’agitació.
  Matèria: Polímers
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Mateu Prieto, Blai
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Estudio de optimizacion i escalado de la preparación de una dispersión aquosa de poliuretano Study of the optimization and escalation for the preparation of an aqueous polyurethane dispersion Estudi d'optimització i escalat de la preparació d'una dispersió aquosa de poliuretà
  Data de la defensa del treball: 2015-06-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Poliuretano, dispersión aquosa Polyurethane, aqueous dispersion Poliuretà, dispersió aquosa
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Estudi d'optimització i escalat de la preparació d'una dispersió aquosa de poliuretà
  Director del projecte: Fernández Muñoz, Domènec
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Polímers
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar