Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Estudi de les tècniques per la detecció i identificació d'IBV: optimització de la RT-PCR

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3021
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3021
 • Autors:

  Vandellòs Pont, Genís
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-21
  Resum: El virus de la bronquitis infecciosa aviar (IBV) és el causant de la bronquitis infecciosa aviar (IB), malaltia considera la segona major causa de pèrdues en el sector avícola arreu del món. Aquesta malaltia afecta l’espècie Gallus gallus, encara que s’ha detectat la presència del virus responsable en altres aus com Phasianus colchicus i Galliformes. Es tracta d’una malaltia altament infecciosa i que afecta principalment el sistema respiratori, però també és capaç de danyar els sistemes excretor i reproductor, especialment a la producció d’ous i l’empitjorament de les seves característiques. A causa de la manca de protecció creuada entre les diverses soques d’IBV, és fonamental disposar de tècniques que permetin la seva diagnosi i identificació. L’aïllament víric i les tècniques serològiques permeten només la diagnosi, a diferència de les de biologia molecular que també habiliten la identificació. En aquest estudi es pretén examinar l’estat actual de la RT-PCR per la detecció i identificació d’IBV i com millorar-la per obtenir resultats més fiables. A través de bases de dades bibliogràfiques com PubMed, Web of Science i Science Direct es van cercar articles dels últims 5 anys per conèixer l’estat de la tècnica. Actualment els mètodes més estesos són la RT-PCR, la Real Time RT-PCR i la seqüenciació, tenint com a dianes les seqüències de les regions 3’-UTR, 5’-UTR i gen N per a deteccions universals i la seqüència del gen S1 per a deteccions específiques de soca. La combinació d’aquestes tècniques amb els encebadors específics per a aquestes seqüències diana és la que permet adaptar la metodologia als laboratoris i aconseguir la diagnosi d’IBV amb la major sensibilitat, especificitat i límit de detecció possibles.
  Matèria: Bioquímica i tecnologia
  Idioma: cat
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Vandellòs Pont, Genís
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Estudi de les tècniques per la detecció i identificació d'IBV: optimització de la RT-PCR Study of the IBV detection and identification techniques: RT-PCR optimization Estudio de las técnicas para la detección e identificación de IBV: optimización de la RT-PCR
  Data de la defensa del treball: 2020-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: virus de la bronquitis aviar (IBV), detección, identificación, RT-PCR, Real Time RT-PCR, secuenciación, optimización avian infectious bronchitis virus (IBV), detection, identification, RT-PCR, Real Time RT-PCR, sequencing, optimization virus de la bronquitis aviar (IBV), detecció, identificació, RT-PCR, Real Time RT-PCR, seqüenciació, optimització
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Estudi de les tècniques per la detecció i identificació d'IBV: optimització de la RT-PCR
  Director del projecte: Reguant Miranda, Cristina; Blanco Andújar, Àngela
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i tecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar