Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Obesitat mòrbida i esteatohepatitis no alcohòlica: anàlisi del metabolisme del tmao

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3023
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3023
 • Autors:

  Vilalta Videgain, Adrià
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-21
  Resum: L’obesitat és una de les malalties amb un major increment de prevalença en l’actualitat. Una de les comorbiditats associades més importants és l’esteatohepatitis no alcohòlica (NASH). L’òxid de trimetilamina (TMAO) és un metabòlit derivat de la trimetilamina (TMA), que es sintetitza en l’intestí per la microbiota a partir de colina i betaïna. HIPOTESIS I OBJECTIUS: L’obesitat i la NASH podrien modificar les concentracions de TMAO, TMA, colina i betaïna. Els principals objectius del treball són determinar canvis en les concentracions d’aquests metabòlits deguts a l’obesitat i a la cirurgia bariàtrica, canvis associats al grau de NASH i canvis associats a les condicions histològiques del fetge (esteatosi, fibrosi, ballooning hepatocel·lular i inflamació). MATERIALS I MÈTODES: Les mostres es van obtenir de pacients amb obesitat mòrbida abans i 1 any després de la cirurgia bariàtrica. Les mostres van ser sotmeses a cromatografia líquida per tal d’analitzar les concentracions de TMAO, TMA, colina i betaïna RESULTATS: L’obesitat causa una disminució de la concentració de TMA, colina i betaïna en pacients amb obesitat mòrbida però no hi ha diferències en la concentració de TMAO. Quan es pacients es classifiquen segons el grau de NASH, no hi ha variacions en cap dels metabòlits. Des del punt de vista histològic, només hi ha variacions en el grau màxim d’esteatosi (augment de colina i TMA) i en estat avançats de fibrosi (increment de colina). CONCLUSIONS: L’obesitat modifica les concentracions dels metabòlits, probablement a partir de canvis en la microbiota intestinal. L’estat de NASH no provoca canvis en les concentracions de metabòlits però estats avançats d‘esteatosi i fibrosi poden modular el metabolisme del TMAO.
  Matèria: Ciències de la salut
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Hernández Aguilera, Anna
  Àrees temàtiques: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Vilalta Videgain, Adrià
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Obesidad mórbida y esteatohepatitis no alcohólica: análisis del metabolismo del tmao Morbid obesity and non-alcoholoc steatohepatitis: analysis of tmao metabolism Obesitat mòrbida i esteatohepatitis no alcohòlica: anàlisi del metabolisme del tmao
  Data de la defensa del treball: 2020-05-18
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: tmao, nash, obesidad tmao, nash, obesity tmao, nash, obesitat
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Obesitat mòrbida i esteatohepatitis no alcohòlica: anàlisi del metabolisme del tmao
  Director del projecte: Joven Maried, Jorge
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar