Treballs Fi de Grau> Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Revertir la ciutat. El riu Francolí com a parc metropolità i eix de connexió dels barris del nord amb Tarragona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3045
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3045
 • Autors:

  Simón Faulo, Ana
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-01-12
  Resum: El treball es divideix en dos blocs. En el primer, es realitza un diagnòstic dels límits que fragmenten el Camp de Tarragona i es dona la possibilitat de connectar el territori a través de la via ferroviària i de connectors naturals. En el segon bloc, s’estudia el riu Francolí, un dels connectors naturals, com a parc metropolità i eix de connexió dels barris de Sant Salvador i Sant Ramon amb la ciutat de Tarragona. Intervenint en les vores dels nous creixements, consolidant els camins existents i revertint la ciutat desplaçant el pol de mobilitat pública, lligat a les noves estacions ferroviàries. El trabajo se divide en dos bloques. En el primer bloque se desarrolla un diagnóstico de los límites que fragmentan el Camp de Tarragona y se da la posibilidad de conectar el territorio a través de la vía ferroviaria y de conectores naturales. En el segundo bloque, se estudia el rio Francolí, uno de los conectores naturales, como parque metropolitano y eje de conexión de los barrios de San Salvador y San Ramón con la ciudad de Tarragona. Interviniendo en los bordes de los nuevos crecimientos, consolidando los caminos existentes y revirtiendo la ciudad desplazando el polo de movilidad pública, ligado a las nuevas estaciones ferroviarias
  Matèria: Reestructuració urbanística
  Idioma: Català
  Codirector del treball: Zuaznábar Uzcudun,Guillermo
  Àrees temàtiques: Arquitectura Architecture Arquitectura
  Departament: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
  Estudiant: Simón Faulo, Ana
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Invest the city. The Francolí river as a metropolitan park and connecting axis of the northern neighborhoods with Tarragona Revertir la ciudad. El rio Francolí como parque metropolitano y eje de conexión de los barrios del norte con Tarragona
  Data de la defensa del treball: 2020
  Paraules clau: Rio Francolí; Estación de autobuses; parque metropolitano Francolí river; bus station; metropolitan park Riu Francolí; Estació d'autobusos; parc metropolità
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 30
  Títol en la llengua original: Revertir la ciutat. El riu Francolí com a parc metropolità i eix de connexió dels barris del nord amb Tarragona
  Director del projecte: Ródenas García, Juan Fernando
  Ensenyament(s): Arquitectura
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Arquitectura
  Architecture
  Arquitectura
  Reestructuració urbanística
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar