Treballs Fi de Grau> Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Escuela de cine en Barcelona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3052
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3052
 • Autors:

  Mirón Soto, Raquel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-01-12
  Resum: La proposta se situa a Barcelona, al límit entre el barri de Fort Pienc i el Poblenou, i en contacte amb la Plaça de les Glòries. El lloc apareix des dels anys 50 com un gran buit urbà, caracteritzat pel pas d'infraestructures que interrompen l'homogeneïtat de l'eixample i generen situacions urbanes estranyes. La intervenció pretèn que aquest buit funcioni com a nexe entre Glòries / Meridiana i Pere IV, l'eix vertebrador del Poblenou. Mantenint el caràcter de buit, el programa es planteja tensionat a través de tres illes de l'eixample, habitant de vegades construccions preexistents. The proposal is located in Barcelona, on the border between the neighborhood of Fort Pienc and Poblenou, and next to Plaça de les Glòries. The place has appeared as great urban void since the 1950s, constantly crossed by multiple infrastructures that interrupt the homogeneity of the urban grid (Eixample) and generate strange situations. The intervention aims for this gap to function as a link between Glòries / Meridiana and Pere IV, the backbone of Poblenou. Maintaining the character of the void, the program is extended through three blocks of the Eixample, sometimes inhabiting pre-existing buildings. La propuesta se sitúa en Barcelona, en el límite entre el barrio de Fort Pienc y el Poblenou, y en contacto con la Plaça de les Glòries. El lugar aparece desde los años 50 como un gran vacío urbano, caracterizado por el paso de infraestructuras que interrumpen la homogeneidad del ensanche y generan situaciones urbanas extrañas. La intervención prenende que ese hueco funcione como nexo entre Glòries/Meridiana y Pere IV, el eje vertebrador de Poblenou. Manteniendo el carácter del vacío, el programa se plantea tensionado a través de tres manzanas del ensanche, habitando a veces construcciones preexistentes.
  Matèria: Intervenció urbanística
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Arquitectura Architecture Arquitectura
  Departament: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
  Estudiant: Mirón Soto, Raquel
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Escola de cinema a Barcelona Cinema school in Barcelona
  Data de la defensa del treball: 2020
  Paraules clau: Barcelona; Cine; Estación Barcelona; Cinema; Station Barcelona; Cinema; Estació
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 30
  Títol en la llengua original: Escuela de cine en Barcelona
  Director del projecte: Cinema school in Barcelona
  Ensenyament(s): Arquitectura
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Arquitectura
  Architecture
  Arquitectura
  Intervenció urbanística
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar