Treballs Fi de Grau> Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Revalorización de los espacios agrarios periurbanos. Centro de formación y trabajo agrícola del Roquís

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3054
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3054
 • Autors:

  Delgado Chekaloff, Camille Agustina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-01-12
  Resum: A partir de l'estudi de la gestió de l'aigua i els espais agraris periurbans, entenent totes dues branques com a complementàries per a la revalorització, es proposa una estratègia d'actuació per al sector del Roquís de Reus, un espai intersticial oblidat. Com a objectius plantejats per a revaloritzar el sector, es proposa la reordenació del planejament establert per part de l'administració, la regeneració d'aigües pluvials d'escolament urbà per al seu aprofitament, i l'activació de preexistències abandonades. La reordenació contempla el desenvolupament del Parc agrícola del Roquís, que alberga un espai de depuració d'aigües, i un Centre de Formació i Treball agrícola, que es desenvolupa en naus rehabilitades. Aquest centre és crucial per a facilitar l'adhesió de nous actius agraris joves, actuació necessària per a assegurar el futur dels espais agraris periurbans. El parc es considera com un espai públic de qualitat, amb l'objectiu de fomentar la relació dels ciutadans amb el món agrícola.  Based on the study of water management, and peri-urban agricultural spaces, understanding both branches as complementary in order to revalue them, an action strategy is proposed for the Roquís sector in Reus, a forgotten interstitial space. As objectives set to revalue the sector, the reorganization of the planning established by the administration, the regeneration and reuse of rainwater from urban runoff, and the activation of abandoned pre-existing elements are proposed. The reorganization includes the development of the Roquís Agricultural Park, which houses a water purification area, and an Agricultural Training and Work Centre, which is developed in rehabilitated agricultural warehouses. This centre is crucial to facilitate the accession of new young agricultural assets, a necessary action to ensure the future of peri-urban agricultural spaces. The park is considered as a quality public space, with the aim of promoting the relationship of citizens with the agricultural world. A partir del estudio de la gestión del agua, y los espacios agrarios periurbanos, entendiendo ambas ramas como complementarias para revalorizarse, se propone una estrategia de actuación para el sector del Roquís de Reus, un espacio intersticial olvidado. Como objetivos planteados para revalorizar el sector, se propone la reordenación del planeamiento establecido por parte de la administración, la regeneración de aguas pluviales de escorrentía urbana para su aprovechamiento, y la activación de preexistencias abandonadas. La reordenación contempla el desarrollo del Parque agrícola del Roquís, que alberga un espacio de depuración de aguas, y un Centro de Formación y Trabajo agrícola, que se desarrolla en naves rehabilitadas. Dicho centro es crucial para facilitar la adhesión de nuevos activos agrarios jóvenes, actuación necesaria para asegurar el futuro de los espacios agrarios periurbanos. El parque se considera como un espacio público de calidad, con el objetivo de fomentar la relación de los ciudadanos con el mundo agrícola.
  Matèria: Espais agraris
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Arquitectura Architecture Arquitectura
  Departament: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
  Estudiant: Delgado Chekaloff, Camille Agustina
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Revaluation of peri-urban agricultural spaces. Roquís Agricultural Training and Work Centre Revalorització dels espais agraris periurbans. Centre de formació y treball agrícola del Roquís
  Data de la defensa del treball: 2020
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Agrario; periurbano; Roquís Agrarian; peri-urban; Roquís Agrari; periurbà; Roquís
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 30
  Títol en la llengua original: Revalorización de los espacios agrarios periurbanos. Centro de formación y trabajo agrícola del Roquís
  Director del projecte: Ródenas García, Juan Fernando
  Ensenyament(s): Arquitectura
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Arquitectura
  Architecture
  Arquitectura
  Espais agraris
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar